PISTOLBANA

Aktuellt

Utgåva 9 av årets skjutprogram finns i menyn till vänster.

Vill du bli medlem i föreningen? Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered banor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

Nästa arbetsmöte för att fortsätta att riva vår gamla skjutbana blir lördagen den 1/8 med start kl. 09.00. Kallelse kommer även att skickas med e-post till medlemmarna någon vecka innan.

Ett arbetsmöte för att ordna med våra grejor i Kråkered kommer att kallas till inom kort. Datum dock inte fastställt ännu.

Förbundet har inbjudit till Rikstävling på hemortens banor i Militär snabbmatch, se inbjudan i NP. Joe har lovat att ta hand om anmälan som skall vara inne senast den 24/8.

Sammandrag av styrelseprotokoll 2020-06-24


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg FOK Swish

Senaste resultat
Kretsprecision A, B, C
KM Precision A
Kretsfält 3
KM Fält B
BM Fält A

Nästa styrelsemöte blir den 5/8 kl 18.00 i klubbstugan.

Ansökan om föreningsintyg inlämnas senast en vecka före styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem