PISTOLBANA

Aktuellt

 FOK-rankinggrundande tävling i sportpistol, grovpistol, standardpistol   
 Rikstävlingen Precision på Hemortens banor
 Inbjudan Knallen 9. maj 2024  -  Anmälan - länk till  FOKus   

       --  Påminnelse: medlemsavgift 2024 skall vara betald senast 31 mars   --
När det betalas medlemsavgift, då skall det anges på inbetalningsblanketten "medlemsavgift 2024".

Trapbana öppnar 8.april, öppen för allmänheten och medlemmarna måndagar 17.30-20.00
 
 
Vill du bli medlem i föreningen?
Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered skjutbanor -- Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

    


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Hämta filen för intyg nedan. Spara den på din dator och fyll i dina uppgifter, inklusive vilket vapen som ansökan avser. Filen bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat
Snabbpistol / Krets/ 2024-03-28
Korthållsskytte resultat S1


Nästa styrelsemöte:
16/04 18:00, klubbstugan

Ansökan om föreningsintyg insänds till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish