PISTOLBANA

Aktuellt

            Kallelse till årsmöte: Årsmöte kommer att genomföras den 23 februari
kl. 19.00 i luftpistolhallen Bockasjögatan 2 i Borås.
Eventuella motioner till mötet skall vara styrelsen@fokboras.se tillhanda senast kl. 17.30 den 16/2.

Informationsbladet Medlemskontakt, html, pdf.

Ett utkast till skjutprogram för 2023 finns nu här: Skjutprogram 2023. Det kommer säkert att uppdateras många gånger innan det blir fastställt.

Vill du bli medlem i föreningen? Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

Inbjudan till Vinterfält 1 och 2

STYRELSEMÖTE 2022-12-08 / sammandrag
STYRELSEMÖTE 2023-01-12 / sammandrag

BPS / Kråkered skjutbanor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Hämta filen för intyg nedan. Spara den på din dator och fyll i dina uppgifter, inklusive vilket vapen som ansökan avser. Filen bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat

Nästa styrelsemöte är den 16/2 2023 kl. 18.00 i lufthallen.
Ansökan om föreningsintyg insänds till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish