PISTOLBANA

Aktuellt

Medlemsavgiften skall vara betald senast 31 mars !
(plus-giro 28 09 86-1  / skriv "medlemsavgift 2021")
Kostnaden för medlemsavgiften lika förra året


Luftpistolhallen:
Verksamhet i Boråshallen är tills vidare
inställd (corona)
Pistolnybörjarkurs: avvakta med avgifts
inbetalning; obestämmt när kursen kan startas
 Pistolskjutprogram 2021 (utkast)  Synpunkter till: ake.nordin@fokboras.se


 Nya medlemmar i föreningen - det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered banor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered
         

      


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Hämta filen för intyg nedan. Spara den på din dator och fyll i dina uppgifter. Filen bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat

Nästa styrelsemöte är den
2021-03-08 kl. 18.00 via Teams

Ansökan om föreningsintyg insänds till  styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish