PISTOLBANA

Aktuellt

All verksamhet är tillsvidare inställd. Enskild träning är dock tillåten, max 8 deltagare på banan. Följ Folkhälsomyndighetens direktiv.

Information från Borås skytteallians: Fortifikationsverket har ställt krav på kommunen för att få ersättningsmark för den del som Trafikverket planerar att förlägga höghastighetsbanan på i norra delen av skjutfältet Bråt. Borås skytteallians hävdar att Borås kommunfullmäktiges beslut om förläggningen av skyttecentret gäller. Borås skytteallians kommer att ta en dialog med kommunstyrelsen i ärendet.

Många medlemmar har fortfarande inte betalat årsavgiften för 2021. Den 30/6 avslutas deras medlemskap om inte avgiften inkommit innan dess. Ytterligare påminnelser kommer inte att skickas ut.

Hagelbanan är öppen från och med måndag den 3/5 17.30. På grund av pandemin gäller detta endast för medlemmar med eget vapen.

Inbjudan till Rikstävlingarna i Precision och Magnumprecision har kommit till oss. Information om tävlingarna och om hur du anmäler dig finns här. De som anmält sig kan boka in sig i FOKus på en tid att skjuta.

Nybörjarkurs pistol: avvakta med avgiftsinbetalning; obestämt när kursen kan startas.

Vill du bli medlem i föreningen? Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered banor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Hämta filen för intyg nedan. Spara den på din dator och fyll i dina uppgifter. Filen bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat

Nästa styrelsemöte är den
2021-06-14 kl. 18.00 via Teams

Ansökan om föreningsintyg insänds till  styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish