PISTOLBANA

Aktuellt


     

 

    
 
Vill du bli medlem i föreningen?
Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered skjutbanor -- Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

STYRELSEMÖTE 2024-06-10 / sammandrag 
   


             Rikstävlingen / Hemortens Banor / Precision
             Resultat för FOK-Borås klubbdeltagare

Resultat för FOK-Borås klubbdeltagare
 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Infyllda blanketten bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat
Fält Krets #2
Snabbpistol-KM
Militærsnabb-S3 / Krets
Standartpistol- S1

Nästa styrelsemöte:
2024-08-14, 18:00, klubbstugan

Ansökan om föreningsintyg insänds till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish