PISTOLBANA

Aktuellt

En kallelse till arbetsmöte den 24/10 kl. 09.00 för att städa och ordna med skjutbanan i Kråkered finns nu här.

Den 1/10 genomfördes pistolsektionens medlemsmöte. Här är protokollet från mötet.

Vid medlemsmötet diskuterades pistolsektionens skjutprogram för 2021. Ett första utkast till skjutprogram finns nu här. Synpunkter mottages tacksamt. Maila synpunkter till ake.nordin(at)fokboras.se.

Vill du bli medlem i föreningen? Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered banor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

Styrelsemöte 2020.10.05 - sammandrag LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Hämta filen för intyg nedan. Spara den på din dator och fyll i dina uppgifter. Filen bifogas med ett mail till styrelsen som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.

Föreningsintyg

Senaste resultat
Resultat FOK RT Milsnabb
Kretsfältskjutning 5
BM Fält R
Standardpistol 3
KM Standardpistol

Nästa styrelsemöte blir den 2/11 kl. 18.00 i klubbstugan.

Ansökan om föreningsintyg insänds till styrelsen(at)fokboras.se senast en vecka före styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish