PISTOLBANA

Aktuellt

                                         
  Nationaldagen /Joe o Anna Samberg                    Nationaldagen /Joe o Anna Samberg

Vill du bli medlem i föreningen?
Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered skjutbanor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

    Hemortensbanor FOK Resultat 2023
    Hemortensbanor FOK Lagtävling 2023


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Hämta filen för intyg nedan. Spara den på din dator och fyll i dina uppgifter, inklusive vilket vapen som ansökan avser. Filen bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat
Korthallsgevär S3/KM 
Sportpistol S2
Boråsknallen 2023
Standardpistol_S1

Fält-Kretstävling-1

Nästa styrelsemöte: tis.13. juni  
     kl. 18.00
i klubbstugan.

Ansökan om föreningsintyg insänds till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish