PISTOLBANA

Aktuellt

Alla medlemmar i FOK pistolsektion samt alla medlemmar i Borås Ps kallas till "Pistolmöte" torsdagen den 1/10 kl. 18.00 i Boråshallen, om bland annat nästa års skjutprogram och för att delges information om hur arbetet med det nya skyttecentret framskrider. Föranmälan krävs, eftersom vi kommer att bjuda på traditionsenlig mat. Kallelse till mötet är utsänd med e-post till medlemmar i FOK pistolsektion. BPS ansvarar för att kalla sina medlemmar. Inbjudan med länk till anmälan finns här.

Vill du bli medlem i föreningen? Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered banor  --  Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

Ett arbetsmöte för att ordna med våra grejor i Kråkered kommer att kallas till inom kort. Datum dock inte fastställt ännu.

Arbetsmöte för att fortsätta rivningen av vår gamla skjutbana kommer också att kallas till. Dock är inte heller det datumet fastställt ännu.

Styrelsemöte 2020-08-05 / sammandrag
Styrelsemöte 2020-09-02 / sammandrag


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg FOK Swish

Senaste resultat
Resultat FOK RT Milsnabb
Kretsfältskjutning 5
BM Fält R
Standardpistol 3
KM Standardpistol

Nästa styrelsemöte blir den 5/10 kl. 18.00 i klubbstugan.

Ansökan om föreningsintyg insänds till ordföranden senast en vecka före styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem