PISTOLBANA

Aktuellt

  Rikstävlingen Precision på Hemortens banor
     

    
 
Vill du bli medlem i föreningen?
Det är obligatoriskt att skicka in medlemsansökan!
Medlemsansökan finns här: ansökan

BPS / Kråkered skjutbanor -- Klubbens verksamhet bedrivs nu på skjutbanan i Kråkered

STYRELSEMÖTE 2024-04-16 / sammandrag 
   


             


 LUFTPISTOLHALLEN


 TRAPBANA

Ansökan om föreningsintyg. 
Infyllda blanketten bifogas med ett mail till styrelsen@fokboras.se som kompletterar den och skickar den vidare till polisen.
Föreningsintyg

Senaste resultat
Militärsnabb -   Krets / S2
 Boråsknallen 2024-05-09
 Fält 2024-05-11Ansökan om föreningsintyg insänds till styrelsen senast en vecka innan styrelsemötet.

Jägarkurs och jägarexamen

Ny medlem
FOK Swish