För att bli ny medlem i skytteklubben FOK räcker det inte att endast betala medlemsavgift till klubbens konto.
Vi måste ha ansökan med fullständiga persondata, i vissa fall krävs det tom polisens intyg om straffrihet.

Ansökan kan skickas:

- Blankett
- E-mail till styrelsen styrelsen@fokboras.se

Vi föredrar att ansökan skickas med E-mail, med detta undviks felaktigt avläsning av "kråkfötter" på handskriven blankett.

I undantagsfall kan dock ansökan skickas med post eller överlämnas till ansvarig på banan om dator eller E-mail saknas.
Adress:
  FOK Borås / Box 11 / 501 13  BORÅS

   
Följande data skall finnas (kopiera gärna till E-mail eller brev):

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP i FOK Borås
Härmed ansöker jag om medlemskap i skytteklubben FOK Borås
- Förnamn:
- Efternamn:
- Personnummer
(typ 19720102-1234):
- Bostadsadress:
- Postnr:
- Ort:
- Tel bost:
- Mobiltelefon:
- E-mailadress:
- Ev. tidigare föreningstillhörighet:
Skyttegren (kryssa framför):
       Luftpistol -
       Pistol -
      Trap -
      Viltmål -

Som FOK medlem förbinder jag mig att noggrant följa av myndigheter utfärdade lagar och förordningar, av förbunden utfärdade regler samt FOK:s stadgar och föreskrifter.
Jag försäkrar att jag är inte straffad för våldsbrott eller fått någon vapenlicens indragen.

- Datum för ansökan:
- Ev. FOK:s funktionär som referensperson:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medlemsavgift betalas till plus-giro 28 09 86-1.
Fyll i på inbetalningsblanketten:
- Avsändare, personnummer;  "medlemsavgift 2024"
Medlemsavgift 2024:
Senior, aktiv - - - - - - - - - - - - - - - - -    750 kronor
Passiv medlem - - - - - - - - - - - - - - -    
200 kronor
Junior (tom det år man fyller 20) - - -     200 kronor
Passiv junior (tom det år man fyller 20)    50 kronor