Jägarexamen  

                      
FOK har utbildade jaktskytteinstruktörer och provledare certifierade för både den teoretiska och den praktiska delen av jägarexamen.
Du blir väl omhändertagen!

Den praktiska delen (säker vapenhantering, avståndsbedömning och uppskjutning) utföres på trapbanan.
Efter godkänt teori och den praktiska delen har du rätt att jaga och få licens för egna vapen.

 

 FOK:s provledare teori, hagelskytte och  kulskytte:
   Peter Taari   tel. 0708-209226
    
 Mail:       
taari1@outlook.com
   Jim Andersson tel. 0705-877920
       Mail:     jim.andersson@bredband2.com

 
   Förfrågningar hagelskytte:

   Peter Taari   tel. 0708-209226
     
 Mail:         taari1@outlook.com
   
Jim Andersson tel. 0705-877920
          Mail:      jim.andersson@bredband2.com