Jägarexamen

                       Kurs i Nya Jägarskolan
Kursen leds i Studiefrämjandets regi. Kursledaren svarar för den teoretiska delen och vägleder dig hela vägen från teori och skjuttövningen på trap- och älgbana ända fram till examen.

FOK har utbildade jaktskytteinstruktörer och provledare certifierade för både den teoretiska och den praktiska delen av jägarexamen.
Du blir väl omhändertagen!

Den praktiska delen (säker vapenhantering, avståndsbedömning och uppskjutning) utföres på trap- och älgbanan.
Efter godkänt teori och den praktiska delen har du rätt att jaga och få licens för egna vapen.

Anmälning, förfrågningar och teori:
Studiefrämjandet Sjuhärad tel. 033-23 94 40

 FOK:s provledare teori, hagelskytte och kulskytte:
 Tommy Ivarsson tel. 0321- 50265
 John Rossen tel. 033-282315 mobil 070-6017640
 Jim Andersson tel. 033-129656 mobil 070-5877920

  Förfrågningar hagelskytte:
  John Rossen tel. 033-282315 mobil 070-6017640
   Jim Andersson tel. 033-129656     mobil 070-5877920

  Förfrågningar kulskytte:
  Tommy Ivarsson tel. 0321- 50265

   Jim Andersson tel. 033-129656     mobil 070-5877920