Medlemsansökningsblankett


Medlemsavgift:
(år 2022)
Seniorer   -------------------- ---    650 kronor
Junior (tom det år man fyller 20) --  200 kronor
Passiv medlem (stödmedlem)-- ---  150 kronor
Passiv junior (tom 20 år)-- --- ---     50 krono
Medlemsavgift skickas till FOK:s plustgiro 280986-1; glöm inte att skriva namn, persnr. samt "medlemsavgift 2017"


Att prova skytte
  Alla som vill prova skjuta är välkomna till en av våra anläggningar oberoende av ålder och naturligtvis oberoende av kön (det finns flera "tjejer", medlemmarna i vår klubb, som kan "sopa banan" med många manliga kolleger). Man behöver varken vapen eller vapenlicens, inte heller erfarenhet eller vapenkunskap för att prova, det finns instruktörer som hjälper gärna.

      Hagelskytte
Man skjuter på lerduvebana (se - Hitta banan )

Flera möjligheter finns:

-

Skytte mot flygande duvor som kastas med speciella kastmaskiner. Tre stationer finns, två med så kallade "frånduvor" för nybörjare samt träning för jägarexamen och en trapbana för mer avancerad träning med varierande svårighetsgrader och tävlingar

-

Skytte mot löpande rådjur

-

Skytte mot löpande hare

-

Skytte från båt (ingen riktig båt, men den gungar som en riktig).
Anmärkning - båten är numera fast, gungande båt tillåts inte av polisens banbesiktningsman.

Företag, föreningar, jaktlag och andra organisationer kan hyra banan utom ordinarie öppettider för en rolig upplevelse och här kan alla jaktintresserade erbjudas skjutning under olika förhållanden samt umgås under trivsamma former (möjlighet till grillning samt bord och bänkar på vind- och regnskyddat plats). Ansvarig skjutledare samt instruktörer ställs till förfogande. Ammunition och lerduvor ingår i priset. Vapen ställs till förfogande vid behov.

Man betalar endast för ammunition (ask med 25 patroner), övriga kostnader (lerduvor, kastmaskiner, klubbens vapen, anläggningar, el) är inräknade i ammunitionspriset (värt att veta - all personal arbetar ideellt!).
Priser år 2022:
Medlemmar 100 kr / ask
Icke medlemar 150 kr / ask

En dag med jägargruppen på trapbanan - bildserie

Viltmålsskytte
Skjutavstånd är 80m och man kan skjuta mot stillastående och/eller löpande älg med (klubbens vapen):
repetergevär 6,5x55
med kikarsikte
halvautomat .308 win
med kikarsikte
repetergevär .22 lr med kikarsikte
Skjutningen kan tränas både sittande med stöd eller stående utan stöd


 Pistolskytte

Man skjuter på pistolbanan.
Lättast att få kontakt med någon av funktionärerna är under serietävlingar på FOK:s pistolbana (oftast tisdagarna kl.18.00 eller vissa torsdagar kl.18.00 när man har "öppet hus"). Pistoler kan lånas av klubben.
Det finns två banor under tak, 25m och 50m.
Lämpligast för nybörjare är att genomgå grundkurs i pistolskytte.

Företag, föreningar, jaktlag och andra organisationer kan hyra banan (både krutpistolban och luftpistolhallen) utom ordinarie öppettider.
Vapen kan lånas av FOK.
      

          Tillbaka till huvudmeny