FOK Borås                                  
    ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP i FOK Borås                                         
 
                           

Härmed ansöker jag om medlemslap i skytteklubben FOK Borås    Ja
Förnamn
           
Efternamn         
Personnummer
  (12 siffror - ååååmmdd-nnnn)
Bostadsadress
 
Postnr:
Ort :
Tel bost:
       
Mobiltelefon:
E-mailadress:  
Tidigare föreningstillhörighet:      

Tidigare erövrade
skyttemärken:


Skyttegren:                Luftpistol               Pistol                Trap                 Viltmål

Som FOK medlem förbinder jag mig att noggrant följa av myndigheter utfärdade lagar och förordningar,
av förbunden utfärdade regler samt FOK:s stadgar och föreskrifter.
Jag försäkrar att jag är inte straffad för våldsbrott eller fått någon vapenlicens indragen.

Datum för ansökan:      
Ev. FOK:s funktionär som referensperson      


    ansökan skickas till FOK Borås ——> 
Obs. Vissa utgåvor av Internet Explorer och Outlook Express kan visa varningar för utskick som du nu kommer att göra.
Välj att svara "OK" på första och "Skicka" på andra.

E-mail program (Outlook-Express eller motsvarande) skall vara aktiverad eller skall aktiveras för att vidare skicka ansökan.

Medlemsavgift betalas till plus-giro 28 09 86-1. Fyll i på inbetalningsblanketten:
- Avsändare, personnummer; "medlemsavgift 2020"