Jägarexamen

Hos FOK finns flera personer certifierade för både den teoretiska och den praktiska delen av jägarexamen.
Den praktiska delen (säker vapenhantering, avståndsbedömning och uppskjutning) utföres på trap- och älgbanan.
Förfrågningar om både den teoretiska och den praktiska delen av jägarexamen kan göras hos trapbanans jourpersonal.
Skjutningen kan provas och tränas under ledning av instruktörer på båda banor med klubbens vapen och ammunition.
På trapbanan finns anordningar för avståndsbedömning (figurer som "dyker up" på olika avstånd), frånduveskjutning och löpande rådjur.
Praktisk träning för jägarexamensprov kan ske under jourdagarna (se trapbana, öppettider) med hjälp av utbildade skjutinstruktörer.

På älgbanan kan skjutas på 80m avstånd mot stillastående och/eller löpande älg med 6,5x55 gevär med kikarsikte samt mot måltavlan med .22 LR gevär med kikarsikte. Skjutningen kan tränas både sittande med stöd, stående utan stöd och med "jägarstöd".
Kostnaderna för träning - se under "provskjut/bli medlem".

Cirkelledare (i Studieförbundets regi) leder kompletta kurser för jägarexamen .


Tillbaka till huvudsidan