FOK:s tävlingar:
Serieskjutning, klubbmästerskap och duvslag

Serieskjutning och duvslag: skjutning sker under fem dagar vilka meddelas i början av säsongen.
Endast en tävlingsserie per tävlingsdag tillåts.
Av högst fem möjliga serier väljes 3 bästa.
Det sammanlagda antalet träffar i 3 bästa serier bestämmer placeringen.

För samtliga tävlingar gäller:
Skjuts på trappbanan.
Ingen prov- eller träningsskjutning är tillåten innan tävlingsskjutningen.
Två provduvor skjuts innan tävlingen börjar.
Anläggningsprov innan skott avfyras är inte tillåten (dock tillåten innan serie börjar).
Om två eller flera skyttar har samma antal poäng, bestämmes inbördes placering enligt regeln
"bäst i sista skottet" (om inte sista skottet kan avgöra placeringen, blir näst sista skottet avgörande osv.).

Serieskjutning trapputkastare varierar utkast endast i sidled, höjdvinkel är konstant.
  En tävlingsserie (per tävlingsdag) omfattar en skjutserie (25 skott)
  Max antal poäng är 3x25=75.
   
Klubbmästerskap trapputkastare varierar utkast endast i sidled, höjdvinkel är konstant.
  Tävlingen består av två skjutserie (2x25 skott) med minst 5 min vila emellan.
  Max antal poäng är 2x25=50.
   
Duvslag trapputkastare varierar utkast både i sidled och höjd.
  En tävlingsserie (per tävlingsdag) omfattar två skjutserie (2x25 skott) med minst 5 min vila emellan.
  Max antal poäng är 3x25x2=150.


Skeet   (skjuts inte på FOK:s banor)   
 (Text tagen från Svensk jakt, nr.1, 2010)
Skeet skjuts från åtta plattor som är placerade i en halvcirkel. Skyttarna ska skjuta från alla stationerna.
Lerduvorna kommer från höger eller vänster torn och kommer som enkelduvor eller dubbleer.
Bara ett skott får skjutas mot varje duva.
Duvorna är cirka 11 centimeter i diameter och kastas ut med cirka 90 kilometer i timmen.
För att räknas som träff måste minst två tydliga skärvor skjutas loss från duvan.
En serie består av 25 duvor.
På tävling skjuter damer 75 duvor, plus eventuellt 25 i final.
Herrar skjuter 125 duvor plus final.                    Tillbaka till huvudmeny