FOK Borås Borås 2024-06-09 //tomas å  
 Rikstävlingen på Hemortens Banor Precision 2024
 Resultat för  FOK-Borås klubbdeltagare    
Kl. Namn Precisionsserier Totalt X
1 2 3 4 5 6
1B A3 Lars Forslund 40 41 43 40 42 42 248 2
                   
1B C Lars Forslund 46 45 48 44 45 44 272 4
                   
1S A3 Anders Persson 32 41 36 32 31 27 199 2
1S A3 Kent Ivarsson 38 35 32 26 18 33 182 1
                   
1S C Anders Persson 43 47 47 38 44 44 263 1
1S C Kent Ivarsson 41 45 45 45 43 37 256 2
                   
1S D Malin Nyysti 38 41 40 42 40 41 242 0
                   
2G B Klara Albertsson 39 46 45 43 45 47 265 4
2G B Per Hansson 40 46 46 41 40 39 252 4
2G B Robert Sambar 30 45 42 44 43 46 250 2
2G B Anna Sambar 46 41 41 35 36 38 237 2
                   
2G C Erik Wasselius 45 43 45 46 49 46 274 7
2G C Anders Åkesson 42 42 43 47 43 45 262 2
2G C Robert Sambar 44 39 42 43 45 43 256 3
2G C Per Hansson 41 42 46 40 45 41 255 2
2G C Ivan Arcabic 34 24 36 34 38 29 195  
                   
2G D Klara Albertsson 48 46 44 45 46 42 271 2
2G D Anna Sambar 41 37 42 44 41 38 243 0
                   
3RM A1 Axel Martinsson 43 46 45 47 44 46 271 1
3RM A1 Joe Furborg 37 38 40 46 39 48 248 1
                   
3RM A2 Axel Martinsson 46 43 44 47 43 43 266 3
3RM A2 Joe Furborg 25 34 43 39 31 29 201 0
                   
3RM A3 Axel Martinsson 50 45 44 45 46 47 277 5
3RM A3 Morgan Friberg 44 43 45 45 46 43 266 3
3RM A3 Joe Furborg 45 45 46 40 41 45 262 3
                   
3RM B Axel Martinsson 49 47 49 48 47 48 288 6
3RM B Joe Furborg 50 46 45 46 42 42 271 3
3RM B Krister Persson 46 45 46 47 43 42 269 2
3RM B Morgan Friberg 49 37 45 47 40 46 264 1
                   
3RM C Axel Martinsson 48 49 48 46 47 47 285 4
3RM C Joe Furborg 48 43 47 46 46 48 278 4
3RM C Morgan Friberg 47 46 46 45 45 44 273 4
3RM C Krister Persson 40 47 43 44 46 43 263 2
                   
VY A1 Åke Nordin 40 38 45 41 40 47 251 2
                   
VY A2 Tomas Ånhed 26 25 34 32 31 34 182 1
                   
VY A3 Åke Nordin 41 44 46 42 46 46 265 2
VY A3 Tomas Ånhed 44 41 42 43 46 44 260 2
                   
VY B Tomas Ånhed 46 45 44 44 47 43 269 5
VY B Åke Nordin 43 32 45 44 45 45 254 4
                   
VY C Åke Nordin 45 44 47 46 46 48 276 6
VY C Tomas Ånhed 46 46 47 45 43 44 271 5
                   
VÄ A1 Sonny Svensson 44 44 42 44 41 44 259 1
                   
VÄ A2 Sonny Svensson 43 45 46 44 42 46 266 1
                   
VÄ A3 Hartvig Krüger 47 44 41 49 45 46 272 3
VÄ A3 Sonny Svensson 40 44 45 47 45 48 269 4
VÄ A3 Esko Nyysti 22 20 20 31 28 27 148 1
                   
VÄ B Sonny Svensson 43 45 44 46 44 45 267 5
VÄ B Esko Nyysti 46 42 46 48 36 43 261 1
VÄ B Kjell Andersson 35 39 37 35 40 36 222 0
                   
VÄ C Sonny Svensson 45 40 43 41 47 44 260 2
VÄ C Esko Nyysti 42 46 42 42 41 44 257 4
VÄ C Hartwig Krüger 46 41 40 39 46 45 257 3
VÄ C Kjell Andersson 43 38 34 39 39 39 232 3
VÄ C Per-Göran Tenbrink 33 40 38 40 36 32 219 1
                   
  LAGTÄVLING                
                   
  Lag Vpgr. A1                
  Joe Furborg 251              
  Axel Martinsson 271              
  Åke Nordin 248              
    770              
  Lag Vpgr. A2                
  Joe Furborg 201              
  Axel Martinsson 266              
  Sonny Svensson 266              
    733              
  Lag Vpgr. A3                
  Joe Furborg 262              
  Axel Martinsson 277              
  Morgan Friberg 266              
    805              
  Lag Vpgr. B                
  Joe Furborg 271              
  Axel Martinsson 288              
  Åke Nordin 254              
    813              
  Lag Vpgr. C                
  Joe Furborg 278              
  Axel Martinsson 285              
  Åke Nordin 276              
    839              
                   
  UTOM TÄVLAN - TRÄNING                
                   
VÄ C Kjell Andersson 40 41 46 42 42 39 250 1
                   
Vy C Tomas Ånhed 46 48 45 46 48 46 279 6
Vy C Tomas Ånhed 45 46 45 47 46 41 270 4
VY C Tomas Ånhed 44 41 47 47 44 47 270 2
VY C Tomas Ånhed 42 44 48 39 44 42 259 3
                   
C1 Magnus Ledström 49 49 43 40 43 48 272 10
                   
C2 Anders Persson 46 41 46 45 46 44 268 4
C2 Allan Bergman 46 38 48 46 42 44 264 0
C2 Allan Bergman 40 43 38 45 40 45 251 0
                   
C3 Krister Persson 44 39 46 46 47 44 266 2
                   
D1 Jana Hedlund 42 35 40 30 30 42 219 0
                   
VY A3 Tomas Ånhed 46 44 46 41 42 43 262 4
                   
A2 Allan Bergman 33 42 37 45 45 38 240 0
                   
VY B Tomas Ånhed  46 42 45 46 40 43 262 2
                   
B3 Axel Martinsson 50 47 49 47 47 47 287 6