FOK Borås
Kretstävling Springskytte, 15 Juli 2023
     Resultat:  Joe Furborg
    Arrangör: Joe Furborg & Kjell Andersson
# Namn Klubb Kl. Varv         
        1 2 3 4 Löpning Skytte Totalt StdM.
1 Joe Furborg FOK Borås Öppen 5.03 11.29 18.30 25.07 25.07 6 31.07  
4 Erik Wasselius FOK Borås Öppen 10.08 22.10 36.32 48.22 48.22 7 55.22  
                       
1 Esko Nyysti FOK Borås Veteran 6.39 14.35 22.30 29.39 29.39 11 40.39  
                       
Förklarngen:  /DG
Varv 1:
    springer 1 km, skjuter 5 skott;   tiden  i minuter 
Varv 2:
    springer 1 km, skjuter 5 skott;   den sammanlagda tiden i minuter
Varv 3:
    springer 1 km, skjuter 5 skott;   den sammanlagda tiden i minuter
Varv 4:
    springer 1 km, inga skott;   den sammanlagda tiden i minuter
Löpning: 
     Den sammanlagda tiden i minuter, dvs samma som efter varv 4
Skytte: 
    det totala antalet  bommar
   (dvs bom på 5-prickstavlan eller träff utanför den innersta ringen på den olympiska tavlan
Totalt: 
   den totala tiden för löpning plus antalet bommar (dvs skytte)