SM 2022 - Östersund
Placering för FOK:s medlemmar
Sonny 2022-08-16  
    Std med     Std med
Militär snabbmatch C - 64 st Militär snabbmatch B 49 st
2 Joe S 3 Joe S
18 Åke B 22 Sonny B
33 Axel B 23 Åke B
      27 Tomas  
Militär snabbmatch R 45  st Militär snabbmatch VY 11 st
5 Joe S 5 Tomas B
22 Tomas B 8 Åke  
33 Sonny   Militär snabbmatch VÄ 15 st
3 Sonny S
Precision C 101 starter Precision VY 26 starter
10 Joe S 2 Tomas S
22 Axel S 12 Åke B
39 Åke B 25 Esko  
Precision B 81 starter Precision VÄ 18 starter
4 Axel S 10 Hartwig  
5 Joe S 16 Sonny  
26 Åke B Precision A 74 starter starter
28 Hartwig B 6 Axel S
75 Esko  
Militär Snabbmatch  Lagdeltagare Plac
B - 6 lag Lag 1 Joe Sonny Åke 1
C - 8 lag Lag 1 Joe Åke Axel 1
R - 6 lag Lag 1 Joe Tomas Sonny 4
VY - 1 lag Lag 1 Åke Tomas   1
Precision  Lagdeltagare Plac
C - 11 lag Lag 1 Joe Axel  Åke 3
B - 8 lag Lag 1 Axel Joe Åke 1
VY - 4 lag Lag 1 Tomas Åke   2
VÄ - 3 lag Lag 1 Hartwig Sonny   2