Resultat från klubbmästerskap FOK Borås
fältskjutning vapengrupp R 2022-10-02.

 
            Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Tr/Fi Summa
 
 1 Tomas Ånhed       9 9 8 9 8 8 9 9  22 45/24 69  Guld
 2 Per Hansson       9 6 10 8 4 8 8 9  10 38/24 62
 3 Hasret Bronja      5 4 4 5 0 6 7 8  8 25/14 39