Standardmedaljer FOK 2019
Kvalificerade till klass 3 och SM:
Fält
1 Albertsson Klara A-sås B A-sås B A-sås B RM SM
3 Annertorn David SM A B VSM S RM SM
4 Assarsjö Ann-Catrine All 1 B All 3 B SM Dam
5 Axelsson Roger U-hamn B U-hamn B
6 Berg Claes Kalkonen B
7 Berglund Håkan All 3 B SM VY
8 Bergetti Peter VF1 B VF1 B VF2 B RM SM
9 Ernbert Klas U-hamn B
10 Friberg Morgan HJ1 S VF1 B RM SM
11 Furborg Joe HJ1 S HJ2 S RM SM
12 Hallman Rolf KrT BPS B KrT BPS B KrT HJ B RM SM
13 Hansson Per VF1 B HJ2 B Örebro S RM SM
14 Lundberg Björn   VF1 B KrT HJ B KrT FOK B RM SM
15 Johansson Björn   VF2 B HJ2 B
16 Nordin Åke Höganäs S Höganäs  S RM SM
17 Persson Krister HJ1 B HJ2 S VF1 S RM SM
18 Polgary Mikael VF1 B VF2 B HJ2 B RM SM
19 Sambar Anna A-sås B KrT FOK B SM Dam
20 Sambar Robert HJ1 S HJ2 B RM SM
21 Schultz Glenn Skinkan B
22 Svensson Sonny HJ1 B HJ2 B VF1 S RM SM
23 Ståhl Jens HJ2 B
24 Säll David Krt HJ B
25 Säll Jakob HJ1 S HJ2 B RM SM
26 Tornängen Ken HJ1 B HJ2 B VF1 B RM SM
27 Tylestrand Johan U-hamn B KrT HJ B KrM A-sås B RM SM
28 Wasselius Erik HJ2 B
29 Wessand Caj VF2 B A-sås B A-sås B RM SM
30 Ånhed Tomas Överby S Överby B RM SM
Precision
1 Albertsson Klara KrT S KrT B Rt B RM SM
3 Axelsson Roger Rt B
4 Friberg Morgan KrT B U-hamn B Rt B RM SM
5 Furborg Joe KrT S KrT S RM SM
6 Hallman Rolf KrT B KrT Bps B KrTT FOK S RM SM
7 Hansson Per KrT FOK B
8 Krüger Hartwig KrT B U-hamn B Sturef B RM SM
9 Lappas Christos KrT S KrT FOK S RM SM
10 Nordin Åke KrT B KrT FOK B KrTT FOK B RM SM
11 Nyysti Esko KrT B KrT B U-hamn B RM SM
12 Persson Krister KrT BPS B KrT BPS B Rt B RM SM
13 Sambar Robert KrT FOK  B KrT BPS B Rt B RM SM
14 Suomäki Petri KrT FOK B
15 Svensson Sonny Rt B Rt B
16 Tylestrand Johan KrT FOK B KrT FOK B
17 Wasselius Erik KrT FOK B
18 Åkesson Anders KrT BPS S Rt B SM Kl 1
19 Ånhed Tomas KrT B KrT FOK S RM SM
Militär snabbmatch
1 Albertsson Klara KrM C B SM Dam
2 Bergetti Peter KrT FOK B
3 Friberg Morgan KrT FOK S RM SM
4 Furborg Joe KrM B S RM SM
6 Lundberg Björn KrT FOK B KrT FOK B RM SM
7 Nordin Åke KrM  A S RM SM
8 Persson Krister KrT FOK S RM SM
9 Polgary Mikael KrM B B KrM C S RM SM
10 Sambar Robert VSM B KrT FOK B RM SM
11 Svensson Sonny KrM B B VSM B RM SM
12 Säll Jakob KrT FOK B
13 Tornängen Ken KrT FOK B KrT FOK B RM SM
14 Tylestrand Johan KrT FOK B
15 Wessand Caj KrM A B KrT FOK B RM SM
16 Ånhed Tomas KrT FOK B VSM B RM SM
För start i SM fält och prec krävs antingen1 stdmedalj silver och 1 brons eller 3 brons.
För start i SM Militär snabbmatch krävs 1 Silver eller 2 brons.
För start i SM VY eller Dam krävs 1 standardmedalj i brons.
Följande skyttar skjuter i klass 2 från och med 2020.
(Den som vill skjuter i VY från och med det år man fyller 60 år och VÄ från och med det år man fyller 70.)
Falco Güldenpfennig
Michael Polgary
Anders Andersson
Henrik Beischer
Zajko Hanic
André Hermansson-Karlsson