Resultat från klubbmästerskap FOK Borås
fältskjutning vapengrupp B 2019-05-09.

 
            Stn 1 2 3 4 5 6 7 8 Poäng Summa
 
 1 Krister Persson    12 8 11 8 10 10 9 9  39  77
 2 Joe Furborg      12 8 11 8 10 8 8 9  32  74
 3 Åke Nordin       12 7 5 10 10 10 9 9  37  72
 4 Robert Sambar     12 3 11 10 8 10 5 9  26  68
 5 Per Hansson      10 4 2 9 6 9 7 8  16  55
 6 Anna Sambar       6 4 11 7 6 7 5 6  11  52