SM 2019 - Eskilstuna och Gävle
Placering för FOK:s medlemmar
Sonny 2019-07-09 Uppdaterad: 2019-08-28 / Åke
    Std med     Std med
Fältskjutning B - 239 starter Fältskjutning R - 263 starter
2 Åke S 18 Sonny S
6 Joe S 47 Joe B
35 Krister B 67 Klara B
54 Sonny B 126 Björn  
57 Tomas B 128 Åke  
150 Björn L   138 Tomas  
162 Robert   142 Krister  
166 David   155 Per  
184 Per H   204 Johan  
189 Björn J   250 Anki  
Fältskjutning C - 400 starter Fältskjutning VY - 45 starter
8 Joe S 3 Åke S
24 Åke S 16 Tomas B
38 Klara S Fältskjutning VÄ - 51 starter
72 Robert B 4 Sonny S
129 Krister B Fältskjutning A - 261 starter
143 Johan B 4 Joe S 
164 Tomas   33 Åke S
192 David   36 David B
241 Björn J   63 Sonny B
286 Per H   79 Krister B
303 Björn L   115 Robert  
399 Anki   139 Björn J  
      147 Björn L  
Fältskjutning D - 50 starter 189 Per  
7 Klara B 205 Tomas  
48 Anna   249 Johan  
50 Anki   Precision A - 156 starter
Precision Dam - 42 starter 94 Hartwig  
32 Klara   143 Joe  
Militärsnabb B - 95 Starter 150 Esko  
6 Joe S Precision VY - 36 starter
10 Åke S 7 Åke B
36 Sonny B 9 Tomas B
71 Krister   15 Hartwig  
83 Mikael   24 Esko  
90 Per H   Precision VÄ - 40 starter
Militärsnabb VY - 21 starter 30 Sonny  
10 Tomas   Precision C -  202 starter
Militärsnabb R - 94 starter 154 Klara  
23 Joe B 169 Esko  
59 Tomas B 173 Hartwig  
63 Per H B 176 Johan  
82 Krister   Precision B - 168 starter
Militärsnabb C - 147 starter 73 Åke  
5 Joe S 80 Hartwig  
18 Robert B 162 Esko  
73 Åke B Militärsnabb VÄ - 32 starter
84 Krister   7 Sonny B
105 Tomas   Militärsnabb D - 16 starter
132 Klara   12 Klara  
137 Per   Militärsnabb A - 94 starter
143 Mikael   77 Mikael  
87 ind starter. Ingen klubb hade fler.
   
Fältskjutning Lag Lagdeltagare Plac
B - 36 lag Lag 1 Joe Åke Krister 1
  Lag 2 Sonny Tomas Per 21
A - 34 lag Lag 1 Åke Joe Robert 7
  Lag 2 David Krister Sonny 12
C - 59 lag Lag 1 Joe Åke Tomas 7
  Lag 2 Krister Robert David 22
R - 37 lag Lag 1 Sonny Joe Tomas 13
Lag 2 Åke Krister Per 31
D - 12 lag Lag 1 Klara Anki   12
Vy - 8 lag Lag 1 Åke Tomas   1
Militärsnabb Lag Lagdeltagare Plac
B - 11 lag Lag 1 Åke Joe Sonny 1
Vy - 6 Lag Lag 1 Tomas Sonny   2
C - 22 lag Lag 1 Åke Tomas Joe 9
Lag 2 Robert Krister Klara 16
R - 16 lag Lag 1 Joe Tomas Krister 13
Precisionskjutn Lag Lagdeltagare Plac
Vy - 9 lag Lag 1 Åke  Tomas   1
C - 30 lag Lag 1 Esko Hartwig Johan 26
A - 20 lag Lag 1 Esko Hartwig Johan 17