Högtidsdagen 2018-09-22
Plats Namn Trapp Älg Pistol Totalt
1 Magnus Eriksson 90 85,5 127 302,5
2 Jens Ståhl 75 102 114 291
3 John Rossen 105 100,5 82 287,5
4 Anders Andersson 90 94,5 89 273,5
5 Claes Berg 60 84 127 271
6 Klas Ernbert 45 99 98 242
7 Kjell Andersson 0 91,5 124 215,5
8 Jan Forsberg 0 42 31 73