RM- och SM-klara 2017              
    Namn Fält Prec Klass 3 F-P Fält Prec Mil Sn
1 David Annertorn 1 0 F  KL 2              
2 Hartwig Krüger 0 1 P F KL 2                
3 Christos Lappas 0 1 P F KL 2                
4 Morgan Friberg 1 1 F+P                  
5 Claes Berg 1 0 F P KL 2                
6 Rolf Hallman 1 1 F+P               B B
7 Tomas Ånhed 1 1 F+P               SM  
8 Per Ingloff 1 1 F+P               SM  
9 Per Hansson 1 0 F P Kl 2             SM  
10 Erik Wasselius 1 0 F P Kl 2              
11 Johan Tylestrand 1 1 F+P                
12 Sören Wahlberg 1 1 F+P               SM  
13 Sonny Svensson 1 1 F+P               SM  
14 Caj Wessand 1 0 F P KL 2             SM  
15 Åke Nordin 1 1 F+P               SM  
16 Per Grann 1 1 F+P                  
17 Göran Ragnarsson 1 F P KL 2             SMVÄ  
18 Torbjörn Lilja 1 F P KL 2                
19 Anna Wahlberg 0 0   KL 2 SM D              
20 Ken Tornängen 1 0 F P KL 2       B     B B
21 Jakob Säll 1 0 F P KL 2                
22 Krister Persson 1 1 F+P               SM  
23 Björn Johansson 1 0 F P KL 2                
24 Joe Furborg 1 1 F+P               SM  
25 Ann-Catrine Assarsjö 1 0 F P KL 2            
26 Klara Albertsson 1   F P KL 2       B SMD      
27 Roger Axelsson 1 1 F+P                  
28 Peter Bergetti       Kl 1   Får skjuta SM fält            
Fattas std S eller B för att få skjuta SM
  Samtliga som är födda 1947 och tidigare har rätt att starta i SM VÄ Prec, Fält och Mil Sn.  
Uppflyttade till klass 2 i fält och prec.
  Hasret Bronja 0 0   KL2            
  Daniel Maurits 0 0   KL2            
  Peter Janus 0 0   KL2            
  Klas Ernbert 0 0   KL2            
  Amir Muhammadi 0 0   KL2