FOK:s trapbana 2022
Trapbana öppnar måndagen 28. mars

Banan är öpen för allmänheten och medlemmarn alla måndagar kl. 17.30-20.00
På onsdagar (samma tid 17.30 - 20.00) är det bara öppet för medlemmar


Kontaktman:    Jim Andersson tel. 0705-877920
                      Mail:   jim.andersson@bredband2.com