Skjutprogram 2022 för FOK Borås & Borås PS
OBS: Kompletteringar och ändringar sker löpande. 
Anmäl eventuella önskemål och synpunkter till Åke Nordin eller Allan Bergman
Version 9: 2022-09-23
Lite definitioner: KM är Klubbmästerskap i arrangerande klubb, BM är Boråsmästerskap, KrM är Kretsmästerskap, KrT är Kretstävling.
Skjutprogrammet innehåller endast aktiviteter inom FOK/BPS, eller sådant som direkt kan påverka vår verksamhet, som tävlingar enligt Pistolskytteförbundets stomprogram.
Schemalagda träningar utomhus återfinns på bokningskalendern på www.borasps.se
Externa skyttar är välkomna till våra tävlingar även om de inte är utlysta som kretstävlingar. 
Serietävlingarna i Luftpistol skall skjutas under eget ansvar mellan kl 18-20 (40 skott) utom KM och BM som sker samfällt kl 18.00.
Korthållsskytte är gevär kaliber .22, 50 m precision stående med eller utan kikarsikte, se vår hemsida
Gevärfält skjuts med kaliber .22, kikarsikte tillåtet. Serier om 6 skott skjuttid 60s. Skjutställningar sittandes & liggandes med benstöd tillåtet förekommer
På våra 4 kretsfältskjutningar kan man gå max 3 varv.  Tävling enligt stomprogrammet
Nationell tävling
Ändring av datum eller annat
Dag Mån/dat Gren Tävling/aktivitet Plats Arr klubb Huvudansvarig Tid
  Januari            
Torsdag 27 Luftpistol Serietävling (1:3) Lufthallen FOK Christos Lappas 18.00
               
  Februari            
Torsdag 3 Luftpistol Serietävling (2:3) Lufthallen FOK Christos Lappas 18.00
Lördag 19 Arbetsdag inför vinterfält Ideellt arbete Kråkered FOK Tomas & Åke 10.00
Söndag 20 Fältskjutning Nationell tävling: Vinterfält 1 Kråkered FOK Åke Nordin Se hemsidan
               
  Mars            
Torsdag 3 Luftpistol KM 40 skott + final Lufthallen FOK Christos Lappas 18.00
Torsdag 10 Luftpistol Serietävling (3:3) Lufthallen FOK Christos Lappas 18.00
Lördag 12 Arbetsdag inför vinterfält Ideellt arbete Kråkered FOK Tomas & Åke 10.00
Söndag 13 Fältskjutning Nationell tävling: Vinterfält 2 Kråkered FOK Åke Nordin Se hemsidan
Torsdag 17 Luftpistol BM Lufthallen FOK Christos Lappas 18.00
Torsdag 31 Snabbskjutning C KM, KrT Kråkered FOK Tomas Ånhed 18.00
               
  April            
Lördag 2 Gevärfält Serie (1:3) Kråkered BPS Patrik Hållpås 10.00
Torsdag 7 Precision, A, B, C KM A, BM A, KrT (1:2) Kråkered FOK Esko Nyysti 16.00 + 18.00
Lördag 9 Arbetsdag Städning, uppröjning och rivning FOK gamla banan FOK Tomas Ånhed 10.00
Måndag 11 HJ KrT (1:4) Kråkered BPS Christian Mohr  
Lördag 16 Magnumprecision KrT (1:4) Kråkered BPS Michael Pettersson 10.00
Söndag 17 Gevärfält Serie (2:3) Kråkered BPS Patrik Hållpås 10.00
Måndag 18 Precision C Serie (1:6) KrT Kråkered BPS Jonas Proohf 18.00
Torsdag 21 Militär snabbmatch KrT (1:5) Kråkered FOK Joe Furborg 16.00 + 18.00
Söndag 24 Fältskjutning KrM A & B Ulricehamn UPK   Se inbjudan
Måndag 25 Korthållsgevär Serietävling (1:3) Kråkered FOK Jens Ståhl 18.00
Torsdag 28 Grov-/Sportpistol Serietävling (1:4) Kråkered FOK Morgan Friberg 16.00 + 18.00
Lördag 30 Korthållsgevär Serietävling (2:3) Kråkered FOK Jens Ståhl 10.00
               
  Maj            
Måndag 2 Precision A+B Serie (1:4) KrT Kråkered BPS Patrik Wahrén 18.00
Torsdag 5 Precision A, B, C Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 16.00 + 18.00
Lördag 7 Fältskjutning Serie C (1:3) KM C, BM A, KrT (1:4) Kråkered FOK Fältskyttegruppen 10.00
Lördag 7 Militär snabbmatch VSM        
Söndag 8 Militär snabbmatch VSM        
Måndag 9 Precision C KrT (2:6) Kråkered BPS Jonas Proohf 18.00
Torsdag 12 Militär snabbmatch KM B, BM B, KrT (2:5) Kråkered FOK Håkan Berglund 16.00 + 18.00
Lördag 14 Magnumfältskjutning Tävlingen inställd! Nationell tävling: Magnumstigen Kråkered BPS   Inställd
Söndag 15 Precision C Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 10.00 + 12.00
Måndag 16 HJ-fält KrM C, KrT (2:4) Kråkered BPS Christian Mohr 18.00
Torsdag 19 Standardpistol Serietävling (1:3) Kråkered FOK Åke Nordin 16.00 + 18.00
Lördag 21 Fripistol Serietävling (1:4) Kråkered FOK Hartwig Krüger 10.00
Lördag 21 Fältskjutning VSM        
Söndag 22 Fältskjutning VSM        
Måndag 23 Precision C KrT (3:6) Kråkered BPS Jonas Proohf 18.00
Torsdag 26 Precision A, B, C Nationell tävling: Knallen Kråkered FOK Hartwig Krüger Se inbjudan
Lördag 28 Magnumprecision KrT (2:4) Kråkered BPS Michael Pettersson 10.00
Söndag 29 Precision A, B, C Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 10.00 + 12.00
Måndag 30 Precision A, B, C Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered BPS BPS 16.00 + 18.00
               
  Juni            
Torsdag 2 Grov-/Sportpistol Serietävling (2:4) Sport BM  Kråkered FOK Per Hansson 16.00 + 18.00
Lördag 4 Korthållsgevär Serietävling (3:3) Kråkered FOK Davor Gaupp 10.00
Lördag 4 Militär snabbmatch KrM A + R Kråkered FOK Joe Furborg 10.00 + 12.00
Lördag 4 Magnumprecision SM        
Söndag 5 Magnumprecision SM        
Torsdag 9 Militär snabbmatch KM C, BM C, KrT (3:5) Kråkered FOK Morgan Friberg 16.00 + 18.00
Lördag 11 Fältskjutning Serie C (2:3) KM A, BM C, KrT (2:4) Kråkered FOK Fältskyttegruppen 10.00
Lördag 11 PPC VSM        
Söndag 12 PPC VSM        
Söndag 12 Fripistol Serietävling (2:4) Kråkered FOK Hartwig Krüger  
Torsdag 16 Grov-/Sportpistol Serietävling (3:4) Sport KM Kråkered FOK Hasret Bronja 16.00 + 18.00
Lördag 18 Magnumprecision KrT (3:4) Kråkered BPS   10.00
Torsdag 30 Precision 2:2 A, B, C KM B, BM B Kråkered FOK Esko Nyysti 16.00 + 18.00
               
  Juli            
Lördag 2 Fältskjutning KrM C & R, Ser C (3:3) KM B, BM R, KrT (3:4) Kråkered FOK Fältskyttegruppen Se inbjudan
Tisdag 5 Precision, endast nybörjare Träningstävling Kråkered FOK Mikael Polgary 18.00
Torsdag 7 Fältskjutning SM Orsa      
Fredag 8 Fältskjutning SM Orsa      
Lördag 9 Fältskjutning SM Orsa      
Söndag 10 Fältskjutning SM Orsa      
Lördag 16 Springskytte KrT (1:1) Kråkered FOK Joe Furborg 10.00
Lördag 30 Fripistol Serietävling (3:4) BM Kråkered FOK Hartwig Krüger 10.00
               
  Augusti            
Måndag 1 Precision A+B KrT (2:4) Kråkered BPS Patrik Wahrén 18.00
Tisdag 2 Militär snabbmatch, endast nybörjare Träningstävling Kråkered FOK Mikael Polgary 18.00
Torsdag 4 Militär snabbmatch KM R, BM R, KrT (4:5) Kråkered FOK Sonny Svensson 16.00 + 18.00
Lördag 6 Springskytte KrM, KrT (1:1) Kråkered FOK Joe Furborg Se inbjudan
Måndag 8 Precision C KrT (4:6) Kråkered BPS Jonas Proohf 18.00
Tisdag 9 Fältskjutning, endast nybörjare Träningstävling Kråkered FOK Mikael Polgary 18.00
Torsdag 11 Precisionsskjutning & Militär snabbmatch SM Östersund      
Fredag 12 Precisionsskjutning & Militär snabbmatch SM Östersund      
Lördag 13 Precisionsskjutning & Militär snabbmatch SM Östersund      
Söndag 14 Precisionsskjutning & Militär snabbmatch SM Östersund      
Måndag 15 HJ-fält KrT (3:4) Kråkered BPS Christian Mohr 18.00
Tisdag 16 Nationell helmatch KrM C, KM (1:1) Kråkered FOK Ken Tornängen 16.00 + 18.00
Torsdag 18 Precision C KM (7 + 3) Kråkered FOK Esko Nyysti 16.00 + 18.00
Lördag 20 Fripistol Serietävling (4:4) KM Kråkered FOK Hartwig Krüger 10.00
Lördag 20 Springskytte SM Karlstad      
Lördag 20 Fältskjutning Landslagsuttagning Bollnäs      
Söndag 21 Fältskjutning Landslagsuttagning Bollnäs      
Måndag 22 Precision A+B KrT (3:4) Kråkered BPS Patrik Wahrén 18.00
Tisdag 23 Grov/Sportpistol Grov KM + BM (4:4) Kråkered FOK Per Hansson 16.00 + 18.00
Torsdag 25 Militär snabbmatch KM A, BM A, KrT (5:5) Kråkered FOK Hasret Bronja 16.00 + 18.00
Lördag 27 Magnumfältskjutning SM Spillepengen      
Söndag 28 Magnumfältskjutning SM Spillepengen      
Måndag 29 Precision C KrT (6:6) Kråkered BPS Jonas Proohf 18.00
Tisdag 30 Standardpistol Serietävling (2:3) BM Kråkered FOK Åke Nordin 16.00 + 18.00
               
  September            
Torsdag 1 Standardpistol Serietävling (3:3) KM Kråkered FOK Joe Furborg 16.00 + 18.00
Lördag 3 Precisionsskjutning KrM A & B Vårgårda VPSK   Se inbjudan
Söndag 4 Precisionsskjutning KrM C Ulricehamn UPK   Se inbjudan
Måndag 5 HJ KrT (4:4) Kråkered BPS   18.00
Torsdag 8 Militär snabbmatch Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 16.00
Lördag 10 Militär snabbmatch Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 10.00 + 12.00
Lördag 10 Precisionsskjutning VSM        
Söndag 11 Precisionsskjutning VSM        
Söndag 11 Militär snabbmatch Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 10.00 + 12.00
Måndag 12 Precision A+B KrT (4:4) Kråkered BPS Patrik Wahrén 18.00
Torsdag 15 Militär snabbmatch Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 17.00
Lördag 17 Fältskjutning Nordiskt Mästerskap Döderhult      
Lördag 17 Fältskjutning Tävlingen flyttad till 2/10. KM R, BM B, KrT (4:4) Kråkered FOK Fältskyttegruppen Flyttad
Torsdag 22 Polis-SM Banan bokad Kråkered   Sonny Svensson 09.00 - 18.00
Torsdag 22 Militär snabbmatch Tävlingen utgår. Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed  
Fredag 23 Polis-SM Banan bokad Kråkered   Sonny Svensson 09.00 - 18.00
Lördag 24 Polis-SM Banan bokad Kråkered   Sonny Svensson 09.00 - 14.00
Lördag 24 Militär snabbmatch Rikstävlingen på Hemortens Banor Kråkered FOK Tomas Ånhed 14.00
Söndag 25 Gevärfält Serie (3:3) Kråkered BPS Patrik Hållpås 10.00
               
  Oktober            
Lördag 1 Magnumprecision KrT (4:4) Kråkered BPS Michael Pettersson 10.00
Söndag 2 Fältskjutning KM R, BM B, KrT (4:4) Kråkered FOK Fältskyttegruppen 10.00
               
  November            
Lördag 5 Svartkrut Precisionsskjutning   Kråkered BPS Stanley Andersson 10.00
               
  December