Öppettider - FOK:s trapbana 2019

Öppnas onsdagen 17. april

Öppet
(om ljuset och väderförhållanden tillåter) :
onsdagar  kl. 17.30 - 20.00
                                                           
Skjutningar med jägargrupper, företag och privata grupper:
Bokas hos kontaktman:    Jim Andersson tel. 0705-877920
                                       Mail:   jim.andersson@bredband2.com
Hyra banan; priset
: enl. överenskommelse