FOK är ansluten till riksorganisationerna: Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet 

Kontaktinformation:

Adress:

FOK Borås
Box 11
503 05 BORÅS
Plusgiro: 280986-1      - för medlemsavgift -
Föreningsnr: 16817-38
Organistionsnr: 864501-6562
Föreningsnummer i Pistolskytteförbundet: 15-273
E-mail: Styrelsen & Webmaster

Kontaktperson: Anders Andersson 0708-471762

FOK:s styrelse 2020:

Ordförande

Anders Andersson
Mobil: 0708-471762
E-mail: anders.andersson@fokboras.se

Vice ordförande

Jens Ståhl
Sekreterare Åke Nordin

Kassör

Tomas Ånhed

 

Övriga ordinarie ledamöter

Hartwig Krüger
Mikael Polgary
John Rossen
Esko Nyysti
David Säll

Adjungerade ledamöter:

Sonny Svensson
Davor Gaupp
Sören Wahlberg
Lars Larsson
Christos Lappas
Styrelsesuppleanter:

 

Claes Berg
Kristofer Odehammar
Morgan Friberg

Revisorer:

Michael Eng

Jan Johansson

Revisorsuppleanter

Kjell Andersson

Björn Lundberg

Valberedning:

Joe Furborg
Johan Tylestrand
Ken Tornängen

Ombud till olika möten där föreningen skall närvara: Anders Andersson

Firmatecknare / får uttaga medel från föreningens konto: Anders Andersson och Tomas Ånhed

Sektionsledare:

Trap: Peter Taari, John Rossen och Jim Andersson
Pistol: vakant för tillfället; tf Sonny Svensson
Viltmål: Tommy Ivarsson

Banansvariga:
Trapbanan: vakant
Övergripande ansvarig banchef för samtliga banor: Sören Wahlberg 

Hemsidan: Davor Gaupp och Åke Nordin

Medlemsavgifter/Medlemsregister: Davor Gaupp

Ungdomssektion, luftpistol:     Lars Larsson 033-241803, 0760-277697
Utbildning, pistol:                    Christos Lappas 0708-252665

Jägarexamen - teoriprov, uppskjutning hagelvapen- och kulvapen:
Peter Taari
           0708-209226
John Rossen          033-282315,  070-6017640
Tommy Ivarsson   070-5427219

Medlemsavgift 2023:
Senior, aktiv: 750 kr
Junior (t.o.m. det år man fyller 20): 200 kr
Passiv medlem: 200 kr
Passiv junior (t.o.m. det år man fyller 20): 50 kr
Betalas till Plusgiro 280986-1