FOK är ansluten till riksorganisationerna: Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Jägareförbundet 

Kontaktinformation:

Adress:

FOK Borås
Box 11
501 13 BORÅS
Plusgiro: 280986-1      - för medlemsavgift -
Föreningsnr: 16817-38
Organistionsnr: 864501-6562
Föreningsnummer i Pistolskytteförbundet: 15-273
E-mail: Styrelsen & Webmaster

Kontaktperson:    Peter Taari     Mobil: 070-8209226
                             E-mail:      Peter.taari@fokboras.se 


FOK:s styrelse 2023:

Ordförande

Peter Taari
Mobil: 070-8209226
E-mail:    Peter.taari@fokboras.se 

Vice ordförande

Jens Ståhl
Sekreterare Klas Ernbert

Kassör

Tomas Ånhed

Övriga ordinarie ledamöter

Hartwig Krüger
Mikael Polgary
Esko Nyysti
David Säll
Morgan Friberg

Adjungerade ledamöter:

Sonny Svensson
Davor Gaupp
Sören Wahlberg
Christos Lappas
Styrelsesuppleanter:

 

Anders Persson
Kent Ivarsson
Matti Kirilov

Revisorer:

Michael Eng

Björn Lundberg

Revisorsuppleanter

Peter Janus

Kjell Andersson

Valberedning:

Joe Furborg sammankallande
Johan Tylestrand
Niclas Falsing

Ombud till olika möten där föreningen skall närvara:
Peter Taari

Firmatecknare / får uttaga medel från föreningens konto: Peter Taari och Tomas Ånhed

Sektionsledare:

Trap: Peter Taari och Jim Andersson
Pistol: Sonny Svensson

Banansvariga:
Trapbanan: vakant
Övergripande ansvarig banchef för samtliga banor: Sören Wahlberg

Hemsidan: Davor Gaupp

Medlemsavgifter/Medlemsregister: Davor Gaupp

Ungdomssektion, luftpistol:     Lars Larsson 033-241803, 0760-277697
Utbildning, pistol:                    Christos Lappas 0708-252665

Jägarexamen - teoriprov, uppskjutning hagelvapen- och kulvapen:
Peter Taari          0708-209226
Jim Andersson
     0705-877920    Mail: jim.andersson@bredband2.com
(Tommy Ivarsson   0705-427219)

Medlemsavgift 2023:
Senior, aktiv: 750 kr
Junior (t.o.m. det år man fyller 20): 200 kr
Passiv medlem: 200 kr
Passiv junior (t.o.m. det år man fyller 20): 50 kr
Betalas till Plusgiro 280986-1