Pistolresultat 2021

Krets- och klubbtävlingar:

Pistolskytteförbundet:
- Precision
- Fältskjutning
- Militär snabbmatch
- Snabbskjutning
- Nationell helmatch
- HJ
- Springskytte

Skyttesportförbundet:
- Fripistol
- Snabbpistol
- Sportpistol
- Grovpistol
- Standardpistol
- Luftpistol