Pistolresultat 2016

SM och RM klara 2016

SM 2016 FOK-skyttar

Krets- och klubbtävlingar:
Pistolskytteförbundet:
- Precision
- Fältskjutning
- Militär snabbmatch
- Snabbskjutning
- Nationell helmatch
- PPC
- HJ

Skyttesportförbundet:
- Fripistol
- Snabbpistol
- Sportpistol
- Grovpistol
- Standardpistol
- Luftpistol

Inbjudningstävlingar:
- HJ Polishuset 2016/2017
- HJ Polishuset 2015/2016
- Vinterfält 1
- Vinterfält 2
- Boråsknallen
- Friknallen
- DM Fripistol
- VSM Militär snabbmatch