MEDLEMSAVGIFTER för år 2023 :
       
       Senior, aktiv     - - - - - - - - - - -  - - -       750 kr
       Passiv medlem - - - - - - - - - - -  - - - -     200 kronor
       Junior (tom det år man fyller 20) - -- - -    200 kronor
       Passiv junior (tom det år man fyller 20) -   50 kronor

        Betalas till:
        Plusgiro 280986-1

       OBS. ej med Swish!

      Skriv vid inbetalning "medlemsavgift 2023".
      Det kommer många olika inbetalningar, vi måste veta vad inbetalningen gäller.