FOK:s HÖGTIDSDAG              /DG/ 2016

Att komma ihåg: vissa regler är något "luddiga"; detta skall vara lite av en "genlemana" tävling där trivsel, skoj, skjutning på banor med vapen som man inte är speciell bekant med skall vara främsta syftet; och inte minst familjemedlemmar skall också ha lite skoj och kunna prova skjuta och tävla.

Tävlingen äger rum i grenarna:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pistol: snabbskjutning (duell), 3 serier, 5 skott i varje; stående utan stöd. Alla pistolskyttar förväntas skjuta med en hand enligt reglerna.

Tavlan vänds fram och är framme i 3 sekunder; under den tiden skall vapnet lyftas och ett skott avfyras.När tavlan svängs bort sänks armen på nytt till 45 grader i väntan på nästa visning. Pausen mellan visningar är 7 sekunder.

- poäng får man enligt skottets placeringen i målet; varje cirkeln har ett värde /5 till 10/
Max antal poäng: 150
Handikapp familjemedlemmar (icke aktiva skyttar):
  +30 poäng

(dock slutresultat får inte överskrida 150 poäng)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Älg: stående utan stöd; kal. 22.lr; 1 serie 10 skott, 10-ringad tavla. Familjemedlemmar (icke aktiva skyttar) under 10 år får skjuta sittande med stöd.

- poäng får man enligt skottets placeringen i målet; varje cirkeln har ett värde /1 till 10/
Max antal poäng: 100
Handikapp familjemedlemmar (icke aktiva skyttar):  +20 poäng
(dock slutresultat får inte överskrida 100 poäng)
Antal poäng för sammanlagt resultat multipliceras med 1,5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trap: 1 serie, 2 skott på varje plats, 10 skott sammanlagd. Alla trappskyttar och jägare förväntas skjuta med kolven under armbåge enligt reglerna innan anropet .

- poäng får man för varje träffad duva
Max antal poäng: 10
Handikapp familjemedlemmar (icke aktiva skyttar):
+4 träff (dock slutresultat får inte överskrida 10 träff/poäng)
Antal poäng för sammanlagt resultat multipliceras med 15

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dagens skytt i respektive gren blir den som når högst resultat i grenen.
Dagens skytt totalt blir den som når högst sammanlagda poäng i samtliga grenar.
 
Särskiljning
Vid lika slutresultat i respektive gren avgör sista skottet/serie.
Vid lika slutresultat sammanlagd får högre placering den skytt som har lägst antal poäng av de 6 delresultat mellan två skyttar (eller 9 delresultat mellan tre skyttar osv.)

Eventuella protester:  
--  får inte förekomma, man får trösta sig med en extra grillad hamburgare.