Vid styrelsemötet den 1/2 2021 beslutades att införa regler för intygande av guldmärkesserie.

Guldmärkesserie kan skjutas enligt fyra kriterier.

1. Organiserad träning utlyst av FOK eller BPS, utsedd skjutledare kan intyga resultatet.
2. Serieskjutning enligt skjutprogrammet med guldmärkesserie skjuten enligt resultatlistan.
3. Nationell tävling eller kretstävling med guldmärkesserie skjuten enligt resultatlistan.
4. Styrelseledamot i FOK Borås kan intyga godkänd guldmärkesserie.

Guldmärkesserie under enskild träning kan alltså inte utgöra grund för intyg, även om någon klubbkamrat kan intyga detta.