FOK BORÅS
           
STYRELSEMÖTE 2024-06-10 / sammandrag

 

Närvarande:

Peter Taari, Klas Ernbert, Tomas Ånhed, , Christos Lappas, Anders Persson, Kjell Andersson, Esko Nyysti, Mikael Polgary

 

      Ekonomi

              Tomas presenterade ekonomin

 

            Pistol

              Serieskjutningar pågår.

              Hemortens banor i precision 54 starter är avslutat

              Kretsfältskjutning  2:3, 2024-06-08 med lågt deltagarantal

              Föreningen har 89 starter anmälda till SM i Malmö

 

           Trapbana
              Öppen på måndagar.

              En kastare är trasig och skall skickas på reparation.

.

 Föreningsintyg

          Tre föreningsintyg utfärdades

            - Smith & Wesson 686-6 kal 357, förnyelse

    -  Desert Eagle Mark XIX Tungsten kal 44, förnyelse

     - Walther GSP Lr 22, förnyelse

 

 Medlemsärenden
Nya medlemmar:

             - Fredrik Isaksson

            - Magnus Ledström

  Betalning av medlemsavgifter för 2024:

 53 medlemmar har ej betalt 2024-06-10. Tomas kontaktar de som inte betalt.

 

Utbildning nya skyttar
Nybörjarkursen är i gång med 14 deltagare.

         Skall skriva provet 2024-06-12.

         Kursen avslutas i midsommarveckan, det kommer att fortsätta med skytte på
         onsdagskvällar sensommar/höst.

Information Skyttecenter
   Ingen ny information

 

Övriga frågor/punkter

Rivning av gamla skjutbanan, Morgan Friberg har fortsatt kontakt med LBC, inget datum beslutat.

     Elektroniska mål i lufthallen, Hartwig har kontakt med Luftgevärsklubben & SISU för

    fortsatt planering.

 

Nästa möte

       Nästa möte 2024-08-14 kl 18:00, i klubbstugan.