FOK BORÅS

STYRELSEMÖTE 2024-04-16 / sammandrag

 

Närvarande:

Peter Taari, Klas Ernbert, Tomas Ånhed, Hartwig Krûger, Christos Lappas, Morgan Friberg, Davor Gaupp, Anders Persson, Kent Ivarsson, Kjell Andersson, Matti Kirilov, David Säll

 

Rapporter

 

            Ekonomi

              Tomas redovisade klubbens medel i kassan och på sparkontot

              Väntar fortfarande på faktura från Safeteam

 

            Pistol

              Sonny har påbörjat anmälan till SM i Malmö

              Serieskjutningar är i gång

              Boråsknallen arrangeras 2024-05-09, vi behöver funktionärer.

 

           Trappbana
             Öppen på måndagar, eventuellt även onsdagar från maj månad

             Vi har fått förfrågningar om att hyra banan för event

             Det finns intresse för jägarexamen.

 

 Föreningsintyg

          Ett föreningstyg utfärdades för Manhurin cal.32, förnyelse

          Föreningen skall söka licens på en Walther KSP 200, kaliber 22

            Föreningen skall även söka licens på tre st Walther CSP Expert, kaliber 22

 

 Medlemsärenden
Inga nya medlemmar

Betalning av medlemsavgifter för 2024 -  avgift skall vara betalt senast 31. Mars.

Ett antal medlemmar har inte betalat ännu; Tomas skall skicka ut mail till de som inte betalt.

Medlemmar som efter påminnelse fortfarande har inte betalat kommer att raderas från medlemsregister.

 

Utbildning nya skyttar
Nybörjarkursen är i gång med14 deltagare.

 

 Information Skyttecenter
           Ingen ny information.

 

Övriga frågor/punkter

        - Morgan Friberg har varit i kontakt med LBC, de beräknar att det krävs 

             cirka en veckas arbete för att riva gamla skjutbanan & skall återkomma

             med en offert.

         - Allt metallskrot skall säljas.

         - Arbetet med att åtgärda elen måste planeras och genomföras, Tomas är ansvarig.      

         -  Målboden skall tömmas.

        - Klubben har blivit erbjuden en pistol FN 150 Match kaliber 22, som vi kommer att   

              söka licens på

        - Klubben kommer även att skrota ytterligare några gamla pistoler

        - Hemsidan skall uppdateras med uppgift om när lufthallen är öppen

        - Klart med ny brevlåda som skall placeras på BPS, postboxen är uppsagd

        - Elektroniska mål till LP hallen, arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete

        - Sisu, Hartwig har informerat sig om vad vi kan få bidrag för.

       -  Profilkläder, vi väntar på ett avtal från Stadium.

       - Vi behöver fortfarande någon som kan hjälpa Davor med hemsidan & medlemsregistret.

 

Nästa möte

       Nästa möte 2024-05-14 kl 18:00, i klubbstugan.