/DG

FOK BORÅS
      
STYRELSEMÖTE 2024-03-26 / sammandrag

 

Närvarande:

Peter Taari, Klas Ernbert, Tomas Ånhed,

Esko Nyysti, Christos Lappas. Morgan Friberg,

Davor Gaupp, Anders Persson,

 

Rapporter

 

       Ekonomi

       - Tomas presenterade ekonomin.

       - Än så länge är det få medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2024,
           senaste datum att betala  är 2024-03-31.

       - Väntar fortfarande på faktura från Safeteam.

 

       Pistol

        -  Vinterfält  1 & 2 är genomförda, 239 starter i Vinterfält 2.
  Allt fungerade bra, positiva omdömen från deltagare.

       -  Alliansen har börjat sina tävlingar.

        - FOK:s serieskjutningar börjar 2024-03-27.

        - En tävling i korthållsgevär har genomförts.

       

       Trapbana

        - Öppnar 2024-04-08, verksamhet kommer att vara på måndagar i april
            eventuellt även torsdagar från maj.

     

       Föreningsintyg

            Tre intyg har utfćrdats för tre vapen::        

        - Fas Domino 22 Lr

        - Glock 17, gen 3, 9x19

        - Night Hawk Custom 1911 Chairman 6”, 9x19

            

Medlemsärenden:

       Fyra nya medlemmar

        - Emil Widman    /  Junior Pistol, luftpistol, viltmål, trap

        - Fredrik Widman   /  pistol, luftpistol, viltmål, trap

        - Joel Clang / pistol.

        - Henrik Andreasson  / pistol, luftpistol

 

       Betalning av medlemsavgifter för 2024. 105 medlemmar har betalt, 87 medlemmar har ej betalt.

       

 Utbildning nya skyttar:

       - Nybörjarkursen är fulltecknad. Träning pågår i LP-hallen.

       - Alla har inte betalt kursavgiften ännu.

       - Avgiften skall vara betald innan pistolkursen startar 2024-04-03.

   

Val - adjungerande ledamöter & funktioner till styrelsen

        - Sonny Svensson

        - Davor Gaupp, ansvarig för hemsidan & medlemsregister

        - Jens Ståhl, IT-frågor

       -  Christos Lappas, utbildningsverksamheten

        

Ansvariga:

        Jägarexamen                     -     Peter Taari & Jim Andersson

        Sektionsledare Trap         -   Peter Taari & Jim Andersson

        Pistol                               -   Sonny Svensson

        Banansvarig Trapbana     -  Peter Taari

        Hemsidan                         -  Davor Gaupp

        Medlemsregister              -  Davor Gaupp

        Utbildning nya skyttar     -   Christos Lappas

       Ungdomar Luftpistol        -   Christos Lappas

       Representant vid SDF-möten:

              Styrelsen kommer att utse föreningsmedlemmar som representanter vid aktuella möten

                                                                

Information Skyttecenter:

BSA består numera av fem föreningar.

BSA:s styrelse skall ta fram en skrivelse att sända till kommunen och fråga vad som händer i ärendet.

Efter att BSA fått svar skall FOK lämna in en skrivelse om markanvisning för en skjutbana.

 

Övriga frågor

        - Tomas har försett polisen med årsmötesprotokoll & protokoll från konstituerande mötet.

        - Föreningen byter postadress under året, postboxen är uppsagd till 2024-08-29.

        - El till älgbana & målbod måste åtgärdas innan vi börjar riva. Tomas är ansvarig.

        - Morgan kontaktar LBC för offerter inför rivningen.
       - Nya elektroniska mål i lufthallen, en arbetsgrupp är tillsatt.

             De kommer att kontakta luftgevärsklubben för samtal och samarbete för att gå vidare.

        - Det beslutades att föreningen skall köpa in två st nya luftpistoler & tre st nya pistoler 22 lr.

        - Kontaktperson till SISU, vi behöver någon som efterträder Lasse Larsson.

        - Kontrollera med Hartwig K om han är inkopplad i ärendet.                                               

       -  Davor vill ha hjälp med medlemsregistret & hemsidan.

              Vi undersöker om någon är villig att hjälpa till.

            

Nästa möte:    2024-04-16 kl 18:00, i klubbstugan.