Dags att anmäla sig till Rikstävlingen på Hemortens banor i Precision

 

Anmälan görs till Tomas Ånhed på mail, tomas.anhed@fokboras.se     senast den 11 april, kl.23:00.

Vid anmälan ange Namn, Pistolkortsnummer, Klass 1, 2, 3, Dam, Jun, VyC och VäC,  samt vilka Vapengrupper, A1, A2, A3, B och C, som du vill skjuta

 

Anmälningsavgiften är 90 kr per start och sätts in på klubbens PG-konto 28 09 86-1 eller på FOK:s Swishkontonummer: 123 226 2012, senast den 27 april.

 

Tävlingen kommer att skjutas under tiden 27 april – 6 juni, enligt angivna tillfällen i skjutprogrammet.

 

Länk till inbjudan: https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-hemortens-banor/hemorten-inbjudan/

 

Anmälan till Rikstävlingen på Hemortens banor i Magnumprecision

Samma anmälan som till Precision.

Vapenklasser enligt magnumreglementet

 

Länk till inbjudan: https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-hemortens-banor/hemorten-inbjudan/