FOK BORÅS

Föreningen för olympisk kortdistansskjutning

 

STYRELSEMÖTE 2023-03-09

 

Närvarande: Peter Taari (ordförande), Jens Ståhl, Tomas Ånhed,

 Hartwig Krüger, Esko Nyysti, Morgan Friberg, Klas Ernbert,

Anders Persson, Kent Ivarsson, Christos Lappas

Rapporter

Ekonomi

Tomas redogjorde för det ekonomiska läget.

Inkomster från årets medlemsavgifter samt startavgifter för vinterfält.

        

Pistol

Vinterfält 2 arrangeras på söndag 2023-03-12, cirka 25 stycken funktionärer anmälda.

240 starter anmälda = fulltecknat.       

 

Utomhusskyttet börjar i april, tävlingsprogram finns på hemsidan.

 

Trapbana

Peter Taari & Jim Andersson skall träffas för att planera en jourgrupp inför öppning

 med städdag & genomgång av utrustningen.

 

Föreningsintyg

          2 intyg godkändes:

- Pistol Sig Sauer P210 Target 9x19

- Pistol Benelli MP90, kaliber 22, (Förnyelse)

 

Medlemsärenden

4 nya medlemmar antogs:

- Per-Göran Tenbrink

- Lars Forslund

- Isa Elmachharawi

- Christian Särnbäck

 

Utbildning nya skyttar

Christos redovisade rekryteringsläget.

Det är mer än 15 intresserade av att gå kursen.

Kursen börjar första onsdagen i april.

 

Hundraårsjubileum

Inget nytt att rapportera.

 

Information Skyttecenter

-  Ola Svensson från kommunen är projektledare.

        Han har skickat ett mail 2023-03-07 med information.

- Militären vill kunna hyra in sig på Skyttecentret och har åsikter om planeringen.

- FMCK är intresserade av ett samarbete med ett endurospår i samband med skyttecentret.

 

Övriga frågor

  - Skjutprogrammet skall uppdateras till senaste versionen.

 - Tuber till luftpistoler -  Hartwig skall kolla upp priser i Tyskland.

 - Vi behöver röja på gamla skjutbanan, anordna arbetsdagar med container mm.

      Läggs in i skjutprogrammet på hemsidan.

      Hartwig tar fram lämpliga datum.

 -  Vi behöver någon som kan ta över drift av hemsidan när Åke Nordin lämnar sitt uppdrag.

 - Det finns en fråga om profilkläder för föreningen?.

     Finns det intresse?

 

Nästa möte       2023-04-13 kl 18 i Klubbstugan