/DG

FOK BORÅS
                      
STYRELSEMÖTE 2023-02-16 / sammandrag

 

Närvarande:

Jens Ståhl (ordförande), Åke Nordin, Tomas Ånhed, Esko Nyysti, Hartwig Krüger, Morgan Friberg, Klas Ernbert,

adjungerade: Sonny Svensson, Davor Gaupp, Christos Lappas


Rapporter
 

Ekonomi

Tomas redovisade årets bokslut.

Visade överskott på: pistol, trap, servering samt totalt före avskrivningar,

         samt efter avskrivningar. Fullständigt bokslut redovisas vid årsmötet.
                
Pistol

 Vinterfält 1 funktionärslistan så gott som komplett. Endast ett fåtal platser kvar i startlistan

           

    Trappbana

              Säsongen är över för den här gången. Öppnar i början på april.

               
Föreningsintyg

 4 intyg godkändes och utfärdades:

- Pistol CZ Shadow 2, 9x19 mm (förnyelse)
- Revolver Smith & Wesson m/14, .38 special (förnyelse)
- Pistol Benelli MP 90 WC, .22 LR
- Pistol Feinwerkbau AW93, .22LR.

               

Medlemsärenden
  6 nya medlemmar antogs:
- Per Tylemo
- Yosef Zaouia
- Philip Andersson
- Daniel Wallius
- Mikael Nilsson
- Ali Baker

 

Utbildning nya skyttar

          Christos redovisade rekryteringsläget.
           För närvarande är det inte så många som anmält sig till kursen.

 

Årsmöte

           Inga motioner har inkommit.

           Kassören har lämnat över bokslutet till revisorerna för en och en halv vecka sedan.

 

Hundraårsjubileum 2023
Inget nytt att rapportera.

 

Information Skyttecenter
            Kallelse till möte med Fritids- och folkhälsonämnden den 21/2 kl. 19.30.

          Redovisning från det mötet sker efter vårt årsmöte den 23/2.

                                                          

Övriga frågor/punkter
                                

- Tomas informerade om att larmet till kassunerna måste uppgraderas, eftersom 2G

   kommer att stängas.  SafeTeam har lämnat offert på 27 500:- för att uppgradera larmet.
                                                                                                       
- Davor informerade om att ett mail från Borås City om aktivitet för något evenemang i staden.
                                
- Kallelse till Västergötlands skyttesportförbunds årsmöte den 9/3 i Vara har inkommit.

  Esko och Hartwig utsågs att representera föreningen på mötet.
                                    
- Sonny redovisade uppdraget att undersöka vad kostnaden för nya tuber till luftpistolerna.

  Fem nya tuber kommer att kosta 15 500:-. Renoverade tuber kostar 11 500:-.

  Beslut tas på nästa ordinarie styrelsemöte.
                                                                     

Nästa möte

Nästa möte blir konstituerande möte efter årsmötet den 23/2 2023 i luftpistolhallen.