FOK BORÅS                                                                                                       /DG

                               STYRELSEMÖTE 2023-01-12 / sammandrag

 

Närvarande:

Jens Ståhl (ordförande), Åke Nordin, Tomas Ånhed, Esko Nyysti, Hartwig Krüger, Morgan Friberg, Klas Ernbert, adjungerade: Sonny Svensson, Davor Gaupp, Christos Lappas

 

Rapporter

Ekonomi
  Cirka XX tkr, medlemsavgifter på ingång, under utgifter är målmaterielen till tävlingarna på gång.
Pistol
 - Sonny rapporterade om att inbjudan till Vinterfält 1 och 2 är nästan klar.

 - Även likaledes med skjutprogrammet, som snart kan godkännas efter kretsens synpunkter.
Trappbana
Säsongen är över för den här gången. Öppnar i början på april.

 

Föreningsintyg

    1  intyg godkändes:

- Pistol High Standard Victor, .22 LR

Medlemsärenden
Inga medlemmar antogs.

 

Utbildning nya skyttar
- Christos har en lista med ungefär 15 med personer som är intresserade.

         - Inget är klart med vilka som kan delta i kursen ännu.

 

Information Skyttecenter
- BSA har haft ett informationsmöte med politikerna från ett flertal partier. Frågan som togs upp: Varför händer ingenting?
- Kommunalrådsberedning på måndag 16/1. Tomas kommer att presentera ett bildspel som också visades på mötet enligt ovan.

         -  Polishögskolan är intresserad för att få bättre utomhusfaciliteter.

Årsmöte
- Styrelsen beslutade att årsmöte skall avhållas den 23 februari kl. 19.00 i luftpistolhallen.

             Kallelse skall utsändas senast fyra veckor innan mötet.

          - Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast kl.17.30 den 16 februari.

         -  Hemsidan uppdateras omgående.

         - ”Medlemskontakt” bifogas med kallelsen.

 

Hundraårsjubileum 2023
Sten-Arne Thorsson (Loket) ska besöka Officersmässen för att kolla förutsättningarna.

Övriga frågor/punkter
- Tomas informerade om arbetet med att reda ut skillnaderna i vårt och polisens register. Flera frågetecken har rätats ut.

            För närvarande är det en hagelbössa som inte är helt utredd vad som hänt med den.
- Styrelsen beslutade att startavgifterna vid alla serietävlingar läggs i en gemensam pott som delas lika

             mellan FOK och BPS när året är slut.
- Datumen för tuberna till luftpistolerna har gått ut. Sonny utreder vad fem nya tuber kostar.
-  Certifierad examinator för jägarexamen finns det för närvarande endast en person i klubben som är.

             Ordföranden har att utreda frågan.

 

Nästa möte

Nästa möte blir den 16/2 2023 kl. 18.00 i luftpistolhallen.