FOK BORÅS                                                                /DG

                    STYRELSEMÖTE 2022 12 08 / sammandrag

Närvarande:

Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Åke Nordin, Tomas Ånhed, Esko Nyysti, Morgan Friberg, Klas Ernbert, Mikael Polgary adjungerade: Sonny Svensson, Lars Larsson, Christos Lappas

Valberedningen: Joe Furborg, Johan Tylestrand,

Festkommittén: Sten-Arne Thorsson (Loket), Joe, Johan, Revisorsuppleant: Kjell Andersson


Rapporter
            Ekonomi
                -  För närvarande finns en summa i kassan.

     -  Överföringsavgift för larmet på kassunerna skall betalas snart 7 500:-, per halvår.

Pistol

Inbjudan till Vinterfält 1 och 2 bör komma ut innan nyår. Åke ordnar.

Trappbana
     Säsongen är över för den här gången.

 

Föreningsintyg       

    2 intyg godkändes:

-  Pistol Ruger MKII Target, .22 LR
-  Pistol Pardini GT45, 9x19 mm.

 

Medlemsärenden
1 medlem antogs:
-  Oliver Sörensen

Utbildning nya skyttar

       Christos har fått en uppdatering på nya medlemmar av Davor. Fler är på ingång.

Information Skyttecenter
-  Ola Svensson har tagit över projektet efter Jingfors.

         -  Tomas informerade om hur kommunens arbete fortskrider.

Hundraårsjubileum 2023
Kommittén har fått tre olika förslag, Annelundsvillan, Svarta Örn och Officersmässen.

          De kommer att utreda närmre. Antalet gäster kommer troligtvis att bli mellan 70 till 100.

         Självkostnadspris kommer att gälla. Kostnaden betalas till klubben vid anmälan till festen.

Skjutprogram 2023
Upplåsning av kassunen för de tillfällen då klubbvapnen kan lånas diskuterades.

         Placeringen av dem får hållas ”under luppen”.

Övriga frågor/punkter

        -   Vi behöver få in resultat och information till Borås tidning.

                  Vi har ju haft många fina resultat vid SM exempelvis. Frågan får utredas.

        -   Medlemsregistret diskuterades. Tomas informerade om att i en snar framtid kommer      

             ekonomiprogram och senare också medlemsregistret att läggas på en molntjänst.
-  Jens kommer att lägga upp ett konto för ”Loket” så att han kommer åt vår sharepoint.
-  Anders redovisade en skrivelse från PEAB om området för vår gamla bana där de frågar hur

             avvecklingen går.

Nästa möte

           Nästa möte blir den 12/1 2023 kl. 18.00 i lufthallen.