FOK:s Medlemskontakt

                                                                                                                        /ÅN

 

www.fokboras.se

Föreningen för Olympisk Kortdistansskjutning

2023-02-23

 

Box 11, 503 05 Borås

 


Kallelse till årsmöte.

Torsdagen den 23 februari kl. 19.00 håller föreningen årsmöte. Plats Lufthallen, Bockasjögatan 2, Borås. Årsmöteshandlingar utdelas vid mötet. Eventuella motioner till mötet skall vara styrelsen@fokboras.se tillhanda senast kl. 17.30 den 16/2.

Efter mötet kommer det att informeras om hur arbetet med det nya skyttecentret framskrider.

 

Årsavgift

Årsmötet 2022 beslutade att årsavgiften för 2023 skall vara 750 kr för aktiva, 200 kr för passiva, 200 kr för juniorer (20 år) och för passiva juniorer 50 kr. Den skall vara inbetald senast den 31/3 på PG 280986-1. Skriv ”medlemsavgift 2023” i meddelandefältet.

 

100-årsjubiléum

I år är det 100 år sedan För­eningen för Olympisk Kortdis­tansskjutning startades. En fest­kommitté har fått i uppdrag att anordna en jubileumsfest. Mer information kommer när planerna fått mer substans.

 

BPS banor /Kråkered

All pistol- och gevärsskjutning bedrivs tillsvidare på BPS skjutbanor i Kråkered. Fritt för FOK medlemmar under tillåtna skjuttider - 09:00 - 20:00 alla dagar (utom, självklart, vid utannonserade tävlingar).

Preliminärt dagsschema på 25 m pistolbana:

Måndag kl.18:00: Serieskjutning BPS.

Tisdag kl. 18.00: nybörjarträning BPS

Onsdag kl. 10.00: ”Antikrundan”

Onsdag kl. 18.00: nybörjarträ­ning FOK

Torsdag kl.16:30 och 18:00: Serieskjutning FOK.

Fredag: öppen träning

Lördag: Serieskjutning varannan FOK, varannan BPS, kl.10:00 eller 12:00

Söndag: tävlingar

 

Jägarexamen

Vi har för avsikt att fortsätta med utbildning, träning och prov för jägarexamen.

Vi har tillgång till alla banor som behövs utom banan för löpande älg, som nu är riven.

Löpande älg skjuts istället vid skjutbanorna i Rydal.

 

Swish

Det finns fem olika nummer och det är möjligt att betala tävlingsavgifter, ammunition och fika på våra banor via Swish. Följande nummer gäller:

Serietävlingar: 123 423 9885
Pistol:              123 226 2012
Trap:                123 621 5230
Ammunition:   123 668 3726
Fika:                123 115 3048
OBS! EJ MEDLEMSAVGIFT!

 

Föreningsintyg

Föreningsintyg ska insändas till styrelsen senast en vecka före nästkommande styrelsemöte.

Detta för att det ska finnas tid att få fram eventuella komplet­ter­ande uppgifter.

Då det visat sig att dessa blan­ketter kan vara lite krångliga att fylla i, så kommer ordföranden att vara behjälplig om så önskas.

 

Lufthallens öppettider

Vintersäsongen: alla måndagar och torsdagar kl. 18:00.  Säsongen tar slut i mitten av april. Klubbens lånevapen står till förfogande, men ammunitionen får man betala för. Utöver el-mekaniska måltrans­portörer finns elektroniska tavlor till 5 banor. Skjutbanan ligger i Boråshallen.

 

Adress  till hemsidan och e-mail till styrelsen

Gällande adress till FOK:s hemsida: https://www.fokboras.se

Gällande adress till FOK:s styrelse: styrelsen@fokboras.se

 

Tidningen "Pistolskytte"

Om någon medlem inte får Pistolskytteförbundets tidning "Nationellt Pistolskytte" meddela namn och adress till sonny.svensson@fokboras.se så lägger han in er i Pistolskytteförbundets medlemsadministrativa program.

 

Adresser

Om någon medlem byter bostadsadress, meddela omgående styrelsen@fokboras.se samt Sonny enligt ovan och meddela detta. Vi konstaterar att vi saknar många e-postadresser till medlemmar i vårt medlemsregister, eller att vi har felaktiga adresser. Meddela korrekt adress enligt ovan.

 

Tack!

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som ställt upp som tävlande och representerat klubben så framgångsrikt under året och till alla funktionärer som gjort våra tävlingsarrangemang möjliga.