/DG

FOK BORÅS

                         STYRELSEMÖTE 2022 01 17 / sammandrag

                                               Närvarande: Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl,
                                                                      Tomas Ånhed, Hartwig Krüger, Mikael Polgary, Morgan Friberg, Åke Nordin,
                                                                       adjungerade: Davor Gaupp, Sonny Svensson

Rapporter

Ekonomi
   Tomas presenterade beloppet som finns för närvarande på konto.

Pistol

      Årsrapporten: 87 aktiva medlemmar redovisas

   Viltmål
     Inget att rapportera/ingen verksamhet.

 Trappbana
    Inget att rapportera/ingen verksamhet under vintern.

 

 Föreningsintyg

         4 intyg utfördades:

- Pistol Smith & Wesson m52-2, .38 Special (förnyelse)
- Revolver Smith & Wesson m686 Target Champion, .357 magnum
- Pistol Smith & Wesson M&P 2.0 FDE, 9x19 mm
- Pistol SIG-Sauer P226 X-Six, 9x19 mm (förnyelse)

 

 Medlemsärenden
1 ny medlem antogs.

         -  Anders Persson

 

Utbildning nya skyttar
Kursen drar igång första tisdagen i april. Vi tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Kanske att vi måste kräva vaccinationsbevis.

 

 Information Skyttecenter
Vi har politikernas stöd att bygga skyttecentret. Uppdrag har nu givits till Fritids och Folkhälsoförvaltningen
att genomföra bygget i samarbete med Borås skytteallians.

 

Övriga frågor/punkter

-  Nycklar till Luftpistolhallen, Hartwig ansvarar för att den är öppen.
    Anslag med hans
telefonnummer sätts upp så att han kan nås om den inte är öppen.
- Årsfesten flyttas till maj månad.
- Årsmötet försöker vi genomföra före april månads utgång, med hänsyn till smittoläget.
- Årsavgift, utskick, Davor ansvarar för utskicket. Åke sammanställer ett ”föreningsblad”

    med  information att bifoga utskicket. Klart till januari månads slut.
- Möte på torsdag 20/1 med tävlingskommittén för VF 1 och VF 2.

   Kallelse till funktionärer är utskickad.
- Startavgifterna vid föreningens tävlingar diskuterades. Serietävlingar?

     Frågan tas upp på nästa möte för beslut.
- Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningens redovisningssystem

     Interbook GO (IBGO)  har  ersäts av ett nytt system, Smartbook.  

      Davor utsågs att vara kontaktperson mot kommunen när det gäller
      redovisningar av
årsmötesprotokoll, medlemmar och dylikt.

 

     Nästa möte   Nästa möte blir den 21/2 kl. 18.00 via Teams/eller i luftpistolhallen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tidigare:

               STYRELSEMÖTE 2021 09 20

                   Pistol      Vi kommer att arrangera 2 st vinterfält och knallen

                  Föreningsintyg

                     Pistol Walther SSP, .22 LR
                    Pistol Baikal IJ35, .22 LR

          Pistol Walther gsp expert 32

                 Nya medlemmar

                   -  Johansson Marina

                  -  Cristofersson Ulf

 
STYRELSEMÖTE 2021 11 22

                  Nya medlemmar

                 - Hyltskog William    

                 - PHALA (förnamn) PHOSUVAN (efternamn)