FOK BORÅS                                                                                        /DG
                   
STYRELSEMÖTE 2022-11-10 / sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Åke Nordin,

Tomas Ånhed, Esko Nyysti, Hartwig Krüger, David Säll,

Morgan Friberg, Klas Ernbert, adjungerade: Davor Gaupp, Christos Lappas

Rapporter

Ekonomi
       Tomas redovisade belopp i kassan
Pistol
      Protokollet från mötet med pistolskyttesektionen och BPS den 27/10 upplästes av ordföranden.
Trappbana
      Säsongen är över för den här gången.

 

Föreningsintyg

           5  intyg godkändes:

- Pistol Benelli MP 90 WC, .22 LR (förnyelse)
- Revolver Ruger New Model Blackhawk, .357 Magnum
- Revolver Smith & Wesson m/27-2, .357 Magnum (förnyelse)
- Revolver Smith & Wesson m/686, .357 Magnum
- Pistol Hämmerli 208, .22 LR

 

Medlemsärenden
6 nya medlemmar antogs

         - Edvin Atic
- Germán Solórzano
- Daniel Odqvist
- Michael Amosy
- Izabella Englund
- Mikael Norström

    Utbildning nya skyttar    
15 deltagare kan tas emot i vårens kurs.

          Davor skickar information om nya medlemmar till Christos, som tar

            kontakt med de som anmält sig till pistolskyttet inom FOK.

         Kursen arrangeras fortsätt­nings­vis på onsdagar.

         BPS kurs genomförs tisdagar.

 

Information Skyttecenter

        Tomas Ånhed, Falco Güldenpfennig och Sture Larsson-Jones kommer

        att inspektera området för de planerade skjutbanorna i morgon den 11/11

        avseende rester av granater och eventuella blind­gång­are.

 

Hundraårsjubileum 2023
Joe Furborg presenterade några tankar inför jubileet. Kanske i Stadshusgrillen?

 

     Övriga frågor/punkter
- Mästaruppvaktningen, vi har många i våra lag som vunnit SM som kan vara med.

             Åke anmäler till Borås Stad, senast den 10 januari 2023.
- Borås Löparklubb vill komma och prova på luftpistol lördag den 26/11.

             Hartwig kan eventuellt ta hand om evenemanget. 100:- per person kan vara en lämplig avgift.
-  Davor (ansvarig för medlemsinbetalning, medlemsregister, nya medlemmar, medlemsregister till   

             Idrott-On-line/Svenska Skyttesportförbundet) har tills nu haft insyn på våra konton via

              e-redovisning. Tjänsten stänger 2022-12-31.

             Tomas Ånhed tar kontakt med banken för att reda ut hur Davor ska kunna få insyn i våra konton         

              utan att få full tillgång till kontona.
-  Ny version av programvara för luftpistoltavlorna SIUS-Ascor kräver uppdatering av Windows.      

             Tomas tar kontakt med Jens för att reda ut om vi behöver skaffa en modernare dator.
-   Nya luftpistoltavlor behöver beställas. Tomas Ånhed fixar beställning av nya tavlor.

Nästa möte     den 8/12 kl. 18.00 i lufthallen.