/DG

FOK BORÅS
                   
STYRELSEMÖTE 2022-10-03/ sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl,

Åke Nordin, Tomas Ånhed, Esko Nyysti, Hartwig Krüger,

David Säll, Morgan Friberg, Klas Ernbert,

adjungerade: Davor Gaupp, från valberedningen: Joe Furborg

Rapporter

      Ekonomi
           - För närvarande har vi lite ”skralt” i kassan.

           - Ammunition för cirka 50 tkr är inköpt.

           - Hyran för andra halvåret av Luftpistolhallen är betald.
      Pistol
          - Utomhussäsongen är nu avslutad i och med kretsfält 4 den 2/10.
          - Luftgevärsklubben har sökt bidrag till 5 nya elektroniska tavlor
            för luftpistolhallen av Sparbanksfonden. Vi bör göra likaledes.

    Trappbana
         Idag är sista dagen för aktiviteter på skjutbanan för säsongen.

 

  Föreningsintyg

        4 intyg godkändes.

            - Revolver Smith & Wesson m29, .44 Magnum
            - Kulgevär BRNO m/452, .22 LR

           -  Revolver Ruger Super Redhawk, .44 Magnum (förnyelse)

            - Pistol Morini CM 22M RF, .22 LR (förnyelse)


Medlemsärenden
          Inga nya medlemmar antogs.

 

Utbildning nya skyttar
          Ingen rapport.

 

Information Skyttecenter
   - Möte den 10/10 med kommunen.
   - Kommunen har kontaktat ett företag i Eksjö som är experter på att söka efter
     blindgångare och dumpad  ammunition genom att gå igenom militärens arkiv och register,
    eftersom området kan ha varit målområde vid skjutning med granatkastare.
  -  Pengar är avsatta av kommunen för en markundersökning.

 Årsfest/Hundraårsjubileum
    Joe Furborg utsågs att vara sammankallande för en festkommitté som planerar
    för hundraårsjubileet som bör genomföras under första delen av året.

    Han får kontakta personer han tror är intresserade av att hjälpa till.

 

Inför Pistolmötet 27/10
        Inbjudan är utskickad. Agendan finns på hemsidan.

 

Övriga frågor/punkter
    - Ny examinator för jägarexamen är Peter Taari, som även är ny instruktör och kontaktperson.

    - Jim Andersson avsäger sig all aktivitet beträffande jägarkurs och jägaexamen.
    - Listan över innehavare av nycklar till kassunerna gicks igenom.
    - Klubbstugan måste vinterställas. Ingen värme skall vara på. Vatten måste tömmas ur ledningarna.
    - Städdagar för gamla skjutbanan bestämdes till 29/10 och 30/10 med start kl. 09.00.
      Information läggs ut på hemsidan.
      Sopcontainers för metallskrot och trä beställs fram.
    - Vilka som har nycklar till luftpistolhallen gicks igenom.
    - Hartwig är jourhavande för att kunna öppna när ingen annan öppnar.

 

Nästa möte      blir den 10/11 kl. 18.00 i lufthallen.