/DG

FOK BORÅS
                      
STYRELSEMÖTE 2022 09 05 / sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande),
Jens Ståhl, Morgan Friberg, Hartwig Krüger
Adjungerade: Davor Gaupp, Christos Lappas

Rapporter

Ekonomi
Ingen rapport.

 

Pistol
I SM i Östersund var FOK den enskilt bästa klubben. Både enskilda skyttar och lag tog medaljer.

Trappbana

Ordinarie verksamhet pågår.

 

Föreningsintyg

        2 intyg godkändes, båda förnyelser

 - Revolver Smith & Wesson, .32 Magnum (förnyelse)
 - Pistol SIG-Sauer P226, 9 mm (9x19) (förnyelse)

 

Medlemsärenden
     Inga nya medlemmar.

 

Utbildning nya skyttar
      Träningstillfällen fortgår. Pistolskyttekorten har kommit och kommer att delas ut.

Information Skyttecenter
      - Anders har fått fram ett pris för markundersökningen.
      - Thomas och Anders har försökt få tag på Tommy Jingfors angående finansieringen av denna.

Lånelicenser för klubbens vapen.
      Vi skjuter denna till årsmötet.

 

Årsfest
     Vi skjuter fram denna till nästa möte.

 

Övriga frågor/punkter

- Vi ska inventera nycklarna till kassunerna.

- Björn på Securitas har efterfrågat en förteckning.

   Anders tar kontakt med Tomas Ånhed.
- Knallen kommer att anordnas 2023-05-18.
- Vinterfält kommer att anordnas 2023-02-19 och 2023-03-12.
- Arbetsdag föreslås 2022-10-01 10:00.

 

Nästa möte        Nästa möte blir den 3/10 kl. 18.00 i klubbstugan.