/DG

FOK BORÅS
                      
STYRELSEMÖTE 2022 08 08 / sammandrag

                  FOK BORÅS      Föreningen för olympisk kortdistansskjutning


                                         Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Åke Nordin,

                               Morgan Friberg, Hartwig Krüger, David Säll, Klas Ernbert,

                                                      adjungerade: Davor Gaupp, Christos Lappas, Lars Larsson
Rapporter

     Ekonomi
       Ingen rapport

 

    Pistol
-   Fyra medaljer gick till klubben vid fältskytte-SM i Orsa. Joe Furborg tog silver i öppen C.

   Även laget i C, bestående av Joe Furborg, Åke Nordin och Krister Persson, tog silver.

   Sonny Svensson tog Brons i VäC och Åke Nordin och Tomas Ånhed tog Brons i lag VyC.
- Lån av klubbens vapen behöver utredas. Vem skriver ut lånelicenser? Utreds och tas upp på nästa möte.

   Trappbana
   Banan är nu godkänd av Jägarförbundet för att genomföra prov för jägarexamen.

 Föreningsintyg

   10 intyg godkändes:

Pistol SIG-Sauer X-Six, 9x19 mm (förnyelse)

Pistol Morini CM22M, .22 LR (förnyelse)

Pistol Tesro TS 22-3, .22 LR (förnyelse)

Pistol Glock 17, 9x19 mm (förnyelse)

Pistol Feinwerkbau AW93, .22 LR (förnyelse)
Pistol Walther GSP, .32 S&W Long (förnyelse)
Pistol SIG-Sauer X-Six, 9x19 mm (förnyelse)

Pistol Feinwerkbau AW93, .22 LR (förnyelse)
Pistol SIG-Sauer X-line X-five, 9x19 mm

Pistol Pardini SP 22, .22 LR

 Medlemsärenden
 Tre nya medlemmar antogs:
   - Hamed Buljubasic
  - Victor Johansson
  - Carl Henrik Landberg

22 personer har uteslutits på grund av att de inte har betalat medlemsavgiften för år 2022.

  Utbildning nya skyttar
    Alla har nu klarat av kursen och de teoretiska proven och kan därmed få pistolskyttekortet.

    3-4 deltagare har klarat av guldserierna. Resten kämpar fortfarande med guldserierna.

 

Information Skyttecenter
    Området behöver utredas avseende hur mycket berg det är i marken.

     Inga beslut kan tas av kommunfullmäktige innan detta är utrett.

 

Årsfest

     Frågan skjuts upp till nästa möte.

 

Övriga frågor/punkter
- Strömmen har gått på gamla syttebanan. Måste utredas snarast.
- En medlem måste avyttra sina vapen omgående på grund av hälsoskäl.

    Beslutades att klubben inköper de två vapnen, en Unique och en Pardini GT 9.

 

Nästa möte         Nästa möte blir den 5/9 18.00 i klubbstugan.