FOK BORÅS                                                                                      /DG

               STYRELSEMÖTE 2022 06 13/ sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Esko Nyysti,

Åke Nordin, Morgan Friberg, Mikael Polgary, Klas Ernbert, adjungerade: Sonny Svensson

Rapporter

Ekonomi

  Ingen rapport

Pistol
   Verksamheten är nu igång för fullt.
   Knallen genomfördes med 67 starter och Kretsfält 2 genomfördes med 50 starter.

Viltmål

   Inget att rapportera/ingen verksamhet.

Trappbana

  Verksamheten startade den 28/3 och är nu i full gång och många skyttar deltar.

   Jägarförbundet kommer att besiktiga banan i morgon 14/6.

 Föreningsintyg

          Pistol Benelli, .22 LR
          Pistol Walther GSP 500, .22 LR
          Pistol Glock 34, 9x19 (förnyelse)
          Pistol Unique DES69, .22 LR (förnyelse)

Pistol Morini CM 22 MRF, .22 LR (förnyelse)

Pistol SIG-Sauer X-line X-six, 9x19 (förnyelse)
Pistol Tesro TS-22-3, .22 LR (förnyelse)
Revolver Smith & Wesson m17, .22 LR

    8 stycken godkändes.

Medlemsärenden
       Inga nya medlemmar antogs.
 Utbildning nya skyttar
      Kursen pågår för fullt. Flera har redan klarat av proven och har nu sökt egen licens.

Information Skyttecenter
Flera partier kräver kvalitetssäkring av budgeten. Beslut tidigast i augusti.

E-postadresser
Jens har gått igenom och nu fungerar det som det ska med e-postadresserna.

         Dock använder ännu inte alla sina adresser.

Grillfest genomförs den 2/7. Frågan om årsfest skjuts fram till nästa möte.

   Övriga frågor/punkter
- Frågan har kommit upp om att ha tävlingsverksamhet med halvautomatiska karbiner.

            För närvarande kan föreningen inte ta upp någon sådan verksamhet,

            eftersom vi saknar banor lämpliga för det skyttet.

            Vi får hänvisa de som önskar det till andra föreningar.
- Extra årsmöte beslutades att genomföras den 2/7 i samband med grillfesten.
- Arbetsmötet den 18/6 ställs in.

 

Nästa möte     8/8 18.00 i klubbstugan.