/DG

FOK BORÅS

STYRELSEMÖTE 2022 02 21/ sammandrag

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Tomas Ånhed, David Säll, Esko Nyysti, Åke Nordin, Klas Ernbert, adjungerade: Davor Gaupp

§5. Rapporter

Ekonomi
Konto- saldo presenterades.

Pistol
Allt fungerade bra på Vinterfält 1. Deltagande skyttar gav banan god kritik. Funktionärerna som anmält sig frivilligt räckte precis till för att bemanna stationerna. 217 starter genomfördes.

Trappbana
Inget att rapportera/ingen verksamhet under vintern.

Föreningsintyg

         Inga ansökningar har inkommit.

Medlemsärenden
1 ny medlem antogs.

- Raimo Pulkkinen

Utbildning nya skyttar
Inget nytt att meddela. Kurs startar 5 april.

Information Skyttecenter
Bollen ligger nu hos kommunen. En byggare är kontaktad. Ett aktiebolag kommer att bildas för att hantera momsen, ”Borås skytteallians AB”, vilket kommer att vara ägare till själva banan. Klubbarna får betala hyra till det bolaget.

Övriga frågor/punkter

         - Årsmötet bestämdes till den 24/3 kl. 19.00 i lufthallen.

         - Motioner från medlemmar in senast den 14/3.
- Tomas går på BPS styrelsemöte den 1/3 för att med dem ta upp startavgifterna för klubbtävlingar.
- Arbetsmöte på gamla banan planeras in till den 9 april för att städa upp området.

Nästa möte

Nästa möte blir den 14/3 kl. 18.00 via Teams.