FOK BORÅS

SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2021 05 10

 

Närvarande:

Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Åke Nordin

Esko Nyysti, Tomas Ånhed, David Säll, Morgan Friberg

Hartwig Krüger

adjungerade

Davor Gaupp,

Christos Lappas

 

Rapporter
       - Ekonomi

     Tomas redovisade senaste behållning på konton för löpande utgifter, sparkonto och

      aktiefonder; ekonomin oförendrad


- Pistol

  Rikstävlingen i Precision och Magnumprecision, anmälan har öppnat i FOKus.
I övrigt är det endast pensionärsskyttet på onsdagar som genomförs.
Hemmabanetävlingen Semestersnabben i under sommaren planeras in.
Rikstävlingen i Militär snabbmatch under hösten inplaneras också.


- Viltmål

Inget att rapportera / ingen verksamhet.


- Trappbana
     Verksamheten är igång för säsongen med skjutningar för medlemmar med egna vapen på måndagar.

 

Föreningsintyg

         Inga ansökningar har inkommit, inga intyg behandlades.

 

Medlemsärenden
2 nya medlemmar antogs.

         -  Petri Ojala       (tidigare medlem)
-  Scott Dance     (tävlar för Ulricehamns Pk)

- Många medlemmar har fortfarande inte betalat årsavgiften för 2021.
   Den 30/6 avslutas deras medlemskap om inte avgiften inkommit innan dess.

           Tomas och Anders kontaktar några av de som inte betalat.

 

 Utbildning nya skyttar
Christos och Keld har påbörjat en klubbtränarutbildning i kretsens regi.

 

Information Skyttecenter
Fortifikationsverket har ställt krav på kommunen för att få ersättningsmark för den del som
Trafikverket planerar att förlägga höghastighetsbanan på i norra delen av skjutfältet Bråt.
Borås skytteallians hävdar att Borås kommunfullmäktiges beslut om förläggningen av skyttecentret gäller.
Borås skytteallians kommer att ta en dialog med kommunstyrelsen i ärendet.

 

Övriga frågor/punkter

          - Ett nedbantat förslag till skjutprogram som gäller augusti-september tas fram av
  Åke till nästa möte.
- Så länge det är corona-restriktioner skjuter vi arbetsmötet på gamla
   skjutbanan framåt i tiden.

- Anders träffar Leo på Dalsjöfors företagscenter i morgon (11/5) angående ett förråd.

 

Nästa möte      2021-06-14 kl. 18.00 via Teams.