/DG

FOK BORÅS

STYRELSEMÖTE 2021 08 18

 

Närvarande: Anders Andersson (ordförande), Jens Ståhl, Åke Nordin, Tomas Ånhed,

 Hartwig Krüger, Esko Nyysti, Mikael Polgary, David Säll, Morgan Friberg,

adjungerade: Davor Gaupp, Sören Wahlberg, Sonny Svensson

 

Rapporter

 

Ekonomi
Tomas presenterade resultaträkningen för 2020.

 

Pistol

 - Esko tog brons i luftpistol och Hartwig tog brons i fripistol vid veteran-SM.
 - Vi planerar för två Vinterfält samt Knallen på vanlig tid.
- Verksamheten är nu i full gång på tisdagar och torsdagar.
  Veterangänget skjuter som vanligt på onsdagar med ganska många deltagare

 

   Viltmål
     Inget att rapportera/ingen verksamhet.


 Trappbana
    Öppen på måndagar för alla.

 

 Föreningsintyg

         12   intyg utfördades, samtliga förnyelser:

3 st  Pistol 22 LR

         2 st   Revolver 357 Magnum

Pistol 9x19

Pipa 9x19

         Revolver .32 S&W Long

Pistol.32 S&W Long

         Revolver .38 special

Revolver .22 LR

Pistol 765x21

 

 Medlemsärenden
Inga nya medlemmar.

 

Utbildning nya skyttar
Inget att rapportera.

 

 Information Skyttecenter
Fritid och Hälsa på kommunen har tagit upp 300 tkr i budget för utredning av skyttecentret.

 

Årsmöte 2021

         - Verksamhetsberättelse Pistol svarar Sonny för, Jens skriver för Korthållsgevär,

          - Anders skriver för Trappbanan samt styrelsen.
- Bokslutet för 2020 ligger i vår molntjänst. Tomas har skrivit ut original.
- Åke kontaktar valberedningen och reder ut vilka som står för omval.

 

Övriga frågor/punkter

- Årsmötesprotokoll för 2020 är nu skickade till IBGO.
- På arbetsdagen den 14/8 var 8 personer och hjälpte till. Allt är nu så gott som rivet på pistolbanan.

- Nästa arbetsdag blir den 11/9 kl. 09.00 då vi ska ta oss an viltmålsbanan.
- Arrendekontraktet måste förlängas med PEAB.
- Lagerlokal behöver fortfarande eftersökas.

           Cirka 150 kvadratmeter, men inga större krav behöver ställas på den.

 

Nästa möte

Årsmöte 2021-09-09 kl. 19.00 i Boråshallen.