FOK BORÅS                                                                       
             /DG

SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2018-01-11    

 

           Närvarande:

 

Morgan Friberg      

Ken Tornängen

Jens Ståhl

Davor Gaupp

Lasse Larsson

Hartwig Krüger

Sören Wahlberg

Tomas Ånhed

Anders Andersson

Esko Nyysti

 

Rapporter

         - Ekonomi

             Ingen rapport

 

             

         -Pistol

            - Vinterfält 1 genomförs som planerat 2019-02-07

                Arbetsdag inför denna tävling är 2019-02-06

                Underlag till inbjudan är klart.

                   

           -Viltmål

             - Ingen rapport

 

           - Trappbana

              - Ingen rapport


Föreningsintyg

            - 2  föreningsintyg utfärdades, 1 för nytt vapen och 1 för  förnyelse av tillstånd

 

Nya medlemmar

        -  Fabian Larsson Kumpula

 

Övriga frågor / punkter

 

-       Avtalet med PEAB för kommande säsong är nu påskrivit och klart.

 

-       Ang. BT:s artikel på vår hemsida så är det inte ok att kopiera och publicera.

                Det är nu ändrat så vi istället har lagt ut en länk till BT och artikeln.

 

-       Årsmötet kommer hållas 2019-02-21 kl:19:00  i lufthallen.

                Utskick till kallelse för årsmötet görs 2019-01-17 i lufthallen.

               Valberedningen samt de som ansvarar för verksamhetsberättelser informeras om      

                kommande möten.

 

Information på hemsidan

 

          Peab vill att vi lägger ut information ang. det senaste avtalet.

          Jens sammanställer och vidarebefordrar till Davor.

 

 

 

                                               

Nästa möte:     2019-02-05 i klubbstugan kl.18:00

 

 

 

 

.