FOK BORÅS                                                                              /DG

SAMMANDRAG av STYRELSEMÖTE 2018-01-11    

 

Närvarande:

Anders Andersson

Esko Nyysti

Ken Tornängen

Jens Ståhl

Hartwig Krüger

Tomas Ånhed

Sonny Svensson

David Säll

Davor Gaupp

Lasse Larsson

Morgan Friberg

Johan Tylestrand

 

Rapporter

         - Ekonomi

 

              Vi har betalat de elektroniska målen som nu är installerade i lufthallen.

             FOK har betalat hela beloppet men denna kostnad kommer att delas lika med Borås

             luftgevärsskyttar och  dessutom finns det ett sedan tidigare beviljat bidrag för detta

             ändamål på 40 000:-

             

         -Pistol

           - Årets VSM i militärsnabb kommer genomföras 2018-05-13.

             Troligtvis blir det på våra banor, som alternativ finns Skövde.

             Det blir en bra träning på arrangemanget inför SM-tävlingarna i denna gren där FOK är

  delaktiga.
- Sisu har under jullovet haft öppet hus i Boråshallen två dagar.
  Lasse och Hartwig  bemannade lufthallen och såg till att ett hundratal barn och  

  ungdomar mellan 7 och 18 år fick prova på luftpistolskytte.

                   

           -Viltmål

             - Ingen rapport

 

           - Trappbana

              - Ingen rapport


Föreningsintyg

            - 4  föreningsintyg utfärdades, 3 för för nytt vapen och 1 för  förnyelse av tillstånd

 

Nya medlemmar

        -  Mirsad Gusinac      

        -  Camilla Arcabic         

        -   Adam Arcabic          

        -   Ivan Arcabic               

        -  Jennie Engborg           

        -  Stefan Röjland            

 

Övriga frågor / punkter

        - Diskussion ang. insändare i BT 18-01-05 om oljud på regementsområdet.

          Styrelsen beslutade att inte svara eller gå vidare med detta då vi inte ser att

         det gynnar föreningen.

 

        - Peab Bostad AB har kallat till ett möte 2018-01-17. Anders och Ken kommer att deltaga.

 

        - Då det på förra mötet beslutades att vi ska inventera våra luftpistoler och eventuellt sälja

          några av äldre modell, önskas en förteckning över samtliga luftpistoler.

          Tomas ordnar detta.

 

         - Sören är närmaste tiden förhindrat med engagemang och styrelsen beslutar att

           Hartwig tillfälligt tar uppgift som säkerhetsansvarig för skyttebanor och vapenkassuner.

           Sonny ser till att Hartwig får det underlag som behövs för att kunna utföra denna

           uppgift.

 

 

         - Tomas och Sonny har tagit fram en motion gällande särbedömning vid lika resultat i

           precision, att istället för som idag gå efter bästa sista serie så vill man räkna ”innertior”.

           Styrelsen tillstyrker motionen som skickas till förbundet.

 

         - Sisu har erbjudit att ta fram affischer för att på så sätt kunna göra reklam för vår klubb

          och verksamhet. Vi väntar till årsmötet och hoppas på många glada välkammade

          medlemmar som vill ta tillfället i akt att visa upp sig och vår förening. 

 

        - Utskick för inbjudan till årsmötet görs i lufthallen 2018-01-18.

 

        - Information till valberedningen inför kommande årsmöte.

 

        - Repetition för styrelse om användandet av den nya FOK-dokument-databasen.

 

Information på hemsidan

     Davor kommer att ordna punkterna från förra mötet:

         - Hantering av föreningsintyg.

         - Användandet av swish.

 

 

                                           

Nästa möte:     2018-02-08 kl:19:00 i lufthallen.