FOK BORÅS

SAMMANFATTNING av STYRELSEMÖTE 2017-05-30

 

                                          

Närvarande:

 Esko Nyysti

 Jesper Pohlin

 Ken Tornängen

 Jens Ståhl

 Hartwig Kruger

 David Säll

 Åke Nordin

Tomas Ånhed

Sonny Svensson

Rapporter


- Pistol

        - Knallen genomförd med bravur, totalt 138 starter.

        - Polis-SM har arrangerats av FOK och Vårgårda, stort tack till de medlemmar som

          gjorde detta möjlig.

        - På VSM som gick i Mölndal hade FOK stora framgångar både individuellt och i lag.

         - Skaraborg och Älvsborgskretsen ska arrangera pistol SM 2018 3-8 Juli i Skövde.

 

- Trapbana

     - Verksamheten är igång på onsdagar, även en hel del bokningar övriga dagar.

        Medlemmar från pistol har erbjudit sig att vid behov hjälpa till på trappbanan.

 

Föreningsintyg

- 5  förenigsintyg utfärdades; samtliga för förnyelse av tillstånd

 

Nya medlemmar

    - Friberg Håkan   

    - Michailidis Dimitrios  

 

Övrigt

     Information från Tomas angående det nya skyttecentret.

     Kommunen har anlitat konsulter för att kartlägga kostnaderna för detta projekt,

     underlaget ska vara klart senast 17-06-30.

 

Nästa möte

     2017-06-20  i  klubbstugan

 

 

Sekreterare                                                        Justerare

Ken Tornängen                                                   David Säll