FOK
BORÅS
SAMMANFATTNING AV STYRELSEMÖTE 2017-03-23                 /DG

                                          

Närvarande:

Anders Andersson

Davor Gaupp

Ken Tornängen

Jens Ståhl

Hartwig Krüger

Claes Berg

Åke Nordin

Tomas Ånhed

Per Grann

 

 

Rapporter

 

- Pistol
             - Vinterfält 1 och 2 genomförda med bravur, antal starter ca: 285 respektive 275 st.

             - Utomhuspremiär på pistolbanan V13

             - Nybörjarkurs i pistol börjar 2017-04-03  12 deltagare. är anmälda.

 

Föreningsintyg

   - Tre  förenigsintyg utfärdades; ett för förnyelse av tillstånd; två för ytterligare vapen

 

Nya medlemmar

  -   Mohr Christian 

  -   Forthmeijer Mattias

  -   Mikael Sandor Johannes Polgary 

  -   Håkansson Forthmeijer Helena 

  -   Johansson Johnny 

  -   Perkhed Peter 

  -   Larzenius Magnus 

  -   Dahl Björn 

  -   Andersson Anders 

  -   Hanic Zajko

  -   Berner Inger 

  -   Hjort Henrik 

  -   Beischer Henrik 

  -   Klimowski Kamil 

  -   Carlsson Tobias 

   
Övrigt

-   Provtagningsplanen som är utförd av Janne Kjellson är nu klar och inlämnad till Borås kommun.

                                           

§10. Nästa möte

       2017-04-25 kl:19:30 i klubbstugan