FOK BORÅS

SAMMANFATTNING av STYRELSEMÖTE 2017-04-25

 

                                          

Närvarande:

Anders Andersson

Sonny Svensson

Ken Tornängen

Jens Ståhl

Hartwig Krüger

Åke Nordin

Tomas Ånhed

Rapporter

 

-   Tomas redovisade det nuvarande ekonomiska läget

 

- Pistol

             - Mycket bra uppslutning på både träningar och tävlingar.

             - Åke ansvarar för inbjudan till KrM Fält 7/5 och knallen 25/5.

             - Den 22/4 var det arbetsdag. Flisen i skjutvallen skyfflades upp

                samt div. städning utfördes.

 

- Viltmål

             - Har öppnat för säsongen

 

- Trapbana

              - Har öppnat för säsongen, men nu endast onsdagar.

 

Föreningsintyg

   - 7  förenigsintyg utfärdades; 3 för förnyelse av tillstånd; 4 för ytterligare vapen

 

Nya medlemmar

  -   Lungu Degerlo Peter  

  -   Elizalde Cristian  

   

Övrigt

-         Ett antal föreningar och klubbar i Boråsområdet som bedriver skytteverksamhet har nu gått samman och bildat Borås skytteallians.

Styrelsen till alliansen är tillsatt och de kommer att ha ett möte med kommunen 4/5 ang. nytt skyttecenter.

 

-         Kjell Andersson har meddelat att han åker till Svenska Skyttesportförbundets föreningsträff i Vara den 10/6.

 

-         Frågan kom upp att ev. montera en övervakningskamera över vapenkassun,

Anders undersöker möjligheten att söka tillstånd för detta.

 

-         Årsfesten är tänkt att hållas den 27/5 Ken påminner festgeneralerna Claes och Johan.

                            

Nästa möte

       2017-05-30 kl:19:30 i klubbstugan.