FOK BORÅS                                                                              /DG

SAMMANFATTNING av STYRELSEMÖTE 2017-11-23    

 

Närvarande:

Anders Andersson

Esko Nyysti

Ken Tornängen

Jens Ståhl

Hartwig Krüger

 

Sören Wahlberg

Åke Nordin

Tomas Ånhed

Sonny Svensson

Claes Berg

Davor Gaup

 

Rapporter

            - Ekonomi

 

              Utgift på 23000 SEK i samband med rep. av larmcentral.

             

             -Pistol

               Beslut taget om att Januariluften ska genomföras 2018-01-27.

               För övrigt full aktivitet i lufthallen med högt deltagande.
     

           -Viltmål

             - Ingen rapport

 

           - Trappbana

              - Ingen rapport

Föreningsintyg

            - 1  föreningsintyg utfärdades för nytt vapen

                                           

Nya medlemmar

          -  Tommy Hellstadius     

          -  Niklas Gissberg           

          -  Emil Åkesson              

 

Övriga frågor / punkter

        - Styrelsen har fått ett mail från en medlem om hur vida man ska kunna reservera

          klubbvapen i lufthallen. Styrelsen konstaterar att under tiden som man går en nybörjarkurs 

          så är det ok att märka och använda samma vapen. Vill man fortsätta att träna / tävla är det

          lämpligt att skaffa ett eget vapen, givetvis får klubbvapen användas i den mån de är

          tillgängliga. Styrelsen kommer informera berörda personer.

        

        -   Hartwig och Sören har blivit ombedda att inventera klubbens luftvapen och om behov

          föreligger kommer det att kompletteras med några nya vapen, alternativt kolvar.

         

      -   Det beslutades även att vi kommer ge våra medlemmar möjlighet att köpa gamla

          kolsyrevapen till ett förmånligt pris.

 

        - Föreningsintyg ska lämnas till styrelsen senast en vecka före kommande styrelsemöte,

          detta för att det ska finnas tid att få fram eventuella kompletterande uppgifter.

          Då det visat sig att dessa blanketter kan vara lite krångliga att fylla i så kommer

          ordförande eller sekreterare att vara behjälpliga om så önskas.

          Information om detta kommer ut på hemsidan.

 

        - FOK har nu på mångas begäran skaffat swish.

           Det är upprättat fem olika nummer, ett för respektive sektion, ett för fika och ett för köp

           av ammunition. Mer information om detta kommer på hemsidan.

 

        - Kommunen har nu avsatt ett antal miljoner i kommande budget för att kunna påbörja

          projektering av ett nytt skyttecenter.

       

        - Jesper Pohlin har meddelat att han inte fortsätter sitt uppdrag i styrelsen.

          Valberedningen informeras om detta samt att de kommer kallas till nästa möte.

 

        - Jens hade en genomgång om inloggning samt en introduktion om användandet av

          office 365. Uppföljning på kommande möte.

 

Information på hemsidan

     -  Hantering av föreningsintyg.

        -  Användandet av swish.

 

                                           

Nästa möte

      2018-01-11 kl. 18:30 hos Kungälvs rör