FOK BORÅS                                                                              /DG

SAMMANFATTNING av STYRELSEMÖTE 2017-10-26    

 

                   Närvarande:

Anders Andersson

Esko Nyysti

Ken Tornängen

Jens Ståhl

Hartwig Krüger

Sören Wahlberg

Åke Nordin

Tomas Ånhed

Sonny Svensson

Lasse Larsson

 

Rapporter

            - Ekonomi

               Ingen rapport

 

              -Pistol

                      Datum för nästa års tävlingar är nu bokade:

                      Vinterfält 1     2018-02-18

                      Vinterfält 2     2018-03-11

                      Knallen          2018-05-10

                      Beslut om Januariluften ska genomföras eller inte tas på nästa möte.

           -Viltmål

             - Ingen rapport

 

           - Trappbana

              - Ingen rapport

 

Föreningsintyg

            - 5  föreningsintyg utfärdades;

                      2 för ytterligare vapen

                      1 för nytt vapen

                      2 för förnyelse av tidsbegränsat tillstånd

 

Nya medlemmar

          -  Tobias Hallin                     

          -  Fredrik Brandberg            

          -  Eleftheriadis Iordanis         

 

Övriga frågor / punkter

          - Beslut tas på att FOK köper en fripistol av en medlem.

             Pistol cal. 22, Fabrikat: Hämmerli

- Efter tidigare problem med vårt inbrottslarm så är nu larmcentralen till våra     

    vapenkassuner utbytt.

        -  Kommunen förväntas ta ett beslut 2017-11-22 angående det nya skyttecentret.

            Provtagningsplanen som togs fram tillsammans med Janne Kjellsson är nu godkänd av   

           kommunen och styrelsen undersöker hur vi kommer vidare i detta arbete.

 

- Hemsidan är nu flyttad till ett nytt webhotell. Konton är upplagda och Jens kommer att ha  

  en introduktion i detta i samband med nästa styrelsemöte. 

          -  Information på hemsidan

              Inga önskemål om detta har framkommit under mötet.

 

                                           

     -   Nästa möte

        2017-11-23 kl. 18:30 hos Kungälvsrör